PITANJE:
EsSelamu’alejkum
Pitanje : Kod nas u Sarajevu se sutra održavaju protesti ” slučaj Memić” u istom se negoduje rad vlasti/ države zataškavanje , prikrivanje i sl. Mene interesuje da li sa šerijatske tačke gledišta jedna sestra smije sutra izaći i time podržati roditelja koji je sve to organizovao sa ciljem da podstakne vlast da urade nešto da se riješi taj slučaj.
Allah Vam dao svaki khair oba svijeta.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Osnova je da muslimani društvene promjene ne traže sličnim okupljanjima, mitinzima, protestima i sl.

Ali, ako je to neko već pokrenuo i održaće se (dakle, ne govorimo o ispravnosti postupka onog ko je to osmislio i organizovao), te ako se time ne želi pokušati na neki neislamski način iznuditi neka korist po islam, već je to prosto (kako ste opisali):

  • pokušaj pojedinca da skrene pažnju javnog mnjenja na neki zulum koji se čini njemu ili nekom drugom, te
  • ako u tom postupku (skupu, organizovanju) nema nikakvog potpisivanja nekih deklaracija i peticija koje često kasnije “stignu” do suda pa svaki potpisnik postane mutehakim (pokretač parnice),
  • niti ima očekivanih mogućnosti da dođe do nereda i nasilja u kojima se žena muslimanka ne bi smjela naći… već je to prosto okupljanje da se podrži beznadežni vapaj nekog pojedinca kome se čini zulum, inša’Allah da nema nikakve smetnje u činjenju toga.

Naravno, ako će se već okupiti, recimo, pet stotina ili hiljadu ljudi, uglavnom dovoljno da se i bez upetljavanja pojedinca muslimana ispuni namjera, musliman se može i sačuvati toga.
Ali ako je zaista malo ljudi koji će to podržati, potreba da se bude dio toga postaje veća, te što je veći zulum učinjen pojedincu, to je postupak pomaganja toga opravdaniji.
Dakle, što je veći zulum koji trpi taj madhlum i što je manje ljudi koji će ga podržati, to su vrata opravdavanja tog postupka (pomaganja njemu) otvorenija.
A madhluma treba podržati (u nastojanju da na dozvoljen način dođe do pravde), pa makar bio i nevjernik, sve dok nije prkosnik koji vrijeđa Allahov din i ismijava se.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.