PITANJE:
Es-Selamu ’alejkum. Šta reći za gledanje Youtuba gdje svjesno nailaziš na razgolićene, muške i ženske, pa i na gole u kupaćim kostimima, i gledanje onih kratkih videa što samo nalijeće svašta, ti listaš i samo ti izbaci ženu ili muškarca u kupaćem kostimu, gaćama itd?

ODGOVOR:
We ’alejkumus-Selam.

Nema sumnje da je spomenuto haram (zabranjeno).
Međutim, s druge strane, svjesni smo stanja i sutuacije nametnute današnjim načinom života.
Onako kako je Allahov Poslanik, sallallahu ’alejhi we sellem, rekao da će se pred Sudnji dan toliko rasprostraniti kamata, da neće ostati niko a da ne osjetiti njenu prašinu, tako je stanje danas zaista tako teško, do te mjere da i najbogobojazniji ljudi danas koriste internet i ”pametne” telefone sa svim spomenutim negativnostima tog korištenja.

Naravno, svako ko se sačuvao upotrebe te pogubne tehnologije je bolji od onog koji to koristi, bolji na tom planu.
A opet, mnogo je lakše da se tehnologije sačuva onaj ko joj nije ni vičan niti sklon, koji nije iskušan tome da se njegov posao i sticanje opskrbe prosto ne može zamisliti bez neke vrste upotrebe interneta.

Nakon spoznaje i priznavanja svog zla kog ima na internetu, nema sumnje da je osnovni propis korištenja YouTube-a da je to haram, pa makar to činio svako od nas.
Međutim, vrata opravdanja mogu biti otvorena za onoga ko koristi internet i YouTube za posao koji je halal, nešto reklamira i oglašava, ili za onoga koji putem interneta stiče islamsko znanje koje zaista teško da može ili nikako ne može steći ”na terenu”, u mesdžidu u svom gradu.

Dakle, neko ko na YouTube-u ne ”lista” video-snimke prosto i samo da bi ”ubio vrijeme”, da bi se smijao prank-ovima ili skrivenim kamerama, niti da bi igrao video-igre, već na YouTube-u zaista posvećeno gleda islamska video-predavanja i stiče znanje na taj način, pa mu se usred dersa o, recimo, Kur’anu, na ekranu ukaže nešto zabranjeno, taj će kod Allaha biti opravdaniji od onoga kome se to zabranjeno na ekranu ukaže dok on dangubi gledajući dokonluk i gluposti.
A najgori je svakako onaj ko svojevoljno gleda jasno zabranjene stvari, golotinju i muziku, pa ono što mu od (islamom) zabranjenog sadržaja ”izleti” na ekran i ne bude ništa gore od onog u što on troši svoje vrijeme.

Dakle, da zaključim:

Po ovom pitanju i sa ovog aspekta, najbolji je onaj ko uopšte ne koristi internet.
Čudak, garib? Pa, “blago garibima !” (hadith)

Nakon njega, nadamo se od Allaha opravdanju onima koji sa najboljom namjerom i želeći akhiretsku nagradu na tom mediju traže islamsko znanje, a potom i onima koji tim putem obavljaju posao koji je u osnovi halal i tim putem zarađuju opskrbu sebi i svojoj porodici, a koji mrze i osuđuju to što se od zabranjenog sadržaja pojavi i ometa ih u traženju znanja ili zarade.

Sve mimo toga je nesumnjiv haram:
Koristiti internet za stvari koje su u osnovi dozvoljene, ali od kojih nema posebne koristi, a svo to vrijeme se izlagati sigurnim ”bombardovanjem” harama u vidu slika golotinje i muzike, ili u osnovi raditi stvari koje su sumnjive ili čak jasno zabranjene, a još biti na meti svega o čemu govorimo.

Ovo je tako i ovo je jasno, pa makar svi mi bili uronjeni u to zlo.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.