PITANJE:
Selamu alejkum ve rahmetullah akhi.
Može li da se maže čovek onim medicinskim alkoholom zbog temperature?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus selam we rahmetullahi we berekatuhu.

Inša’Allah da je to sasvim dozvoljeno i pored ikhtilafa (razilaženja) učenjaka po pitanju (ne)čistoće samog alkohola.

Dakle, učenjaci se dijele po pitanju čistoće alkohola na prve koji smatraju da je alkohol sam po sebi (iako ga je haram piti i iako opija) ipak čist, i na druge koji ga smatraju nečistim kao što je nečista, recimo, mokraća.

Međutim, i pored tog razilaženja, sāmo NANOŠENJE (mazanje) alkohola ili bilo kog alkoholnog pića na tijelo (posebno u daruri kakva je bolest) je bez sumnje dozvoljeno.

Problem može biti u ostanku tog alkohola na odjeći ili tijelu.

Naime, učenjaci koji su stava da je alkohol nečist smatraju da se sa alkoholom na sebi ili na odjeći ne može klanjati (dok se taj dio tijela ili garderobe ne opere).

Dakle, dozvoljeno je mazati alkohol radi spuštanja tjelesne temperature (naravno, pazeći da sve ostane na tzv. “spoljašnjoj” upotrebi, da se nešto ne konzumira ili dođe u kontakt sa otvorenom ranom i sl.) kao što bi bilo dozvoljeno u daruri radi liječenja namazati i sāmu mokraću pa čak i svinjsku mast (koliko god da jesu nečiste, samo nanošenje spolja uz potvrdu ljekara da to nanošenje jeste lijek).

Ipak, nakon toga bih ja savjetovao obavezno pranje tog dijela tijela i mijenjanje odjeće koju je taj namazan alkohol dodirivao, da se ne bi klanjalo a na koži ili odjeći je trag (ostatak) alkohola.

Svakako, osim ako čovjek sa znanjem zastupa stav da je alkohol čist i postupa po tom uvjerenju.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.