PITANJE:
Da li je muslimanima dozvoljeno da kupuju Pandora nakit Afrodita kozmetiku?
Pandora, iz grčke mitologije, obdarena svim darovima, prva žena na svetu koja je stvorena na propast ljudima po naređenju Zevsa, gnevnog što mu se Prometej ukrao vatru; stvorio ju je Vulkan, a ostali bogovi obdarili svim dražima, darovima i lepotom. Ona je sva zla ovoga sveta nosila zatvorena u jednoj kutiji, koju je Epimetej otvorio, tako da su sva zla izletela i raširila se po Zemlji; u kutiji je samo ostala Elpis (Nada). Pandorina kutija je izvor svakog zla. Pandora je ujedno i Epimetejeva žena, a zajedno su imali kćer Piru.

ODGOVOR:
Ovdje bi se odgovor mogao podijeliti na kupovinu, korištenje i prikazivanje tih proizvoda.

PRVO: Naime, nekada nešto može biti zabranjeno kupiti, pa makar ga ne koristio, makar ga nakon kupovine bacio; dakle, kupiti je haram.
U tom slučaju se ipak može upotrijebiti ako to nisi sam kupio, već si to, recimo, dobio na poklon.
U tu kategoriju se mogu svrstati neki proizvodi koje je same po sebi dozvoljeno koristiti, ali se njihovom kupovinom finansira borba protiv islama.
Tada je haram kupiti taj proizvod svojim novcem, ali ako musliman taj proizvod nađe ili ga dobije na poklon, novac je već dat, nema smetnje to upotrijebiti.

DRUGO: Nekada nešto može biti zabranjeno koristiti, ako su to hrana ili piće koje sadrže haram sastojke (svinjetinu, alkohol, duhan i druge opijate), svila i zlato muškarcima, odjeća koja otkriva awret, muzički instrumenti i sl.

TREĆE: Nekada nešto može biti zabranjeno prikazivati, kao što je oznaka firme ili proizvoda koja asocira na kufr.
Dakle, sam proizvod može nekada biti dozvoljeno i kupiti, ali njegovo prikazivanje (ispoljavanje) može biti sumnjiva ili zabranjena stvar.

Među muslimanima se pod ovim pitanjem često spominje Coca-Cola, te tzv. bezalkoholno pivo, a još češće odjeća, i to posebno sportska odjeća marke Nike. Nema sumnje da je opis ovih stvari sasvim različit.

1) Tako se kod Coca-Cole spominje veoma sporna problematika navodnog pomaganja države Izrael od strane te kompanije.
Ja sam lično uvjeren da su te vijesti (da Coca-Cola potpomaže Izrael) nedovoljno provjerene, a sve i da su tačne, čovjek koji je shvatio tewhid zna da je pomaganje Izraela skoro istovjetno kao i pomaganje, recimo, Francuske ili Australije. Sve te zemlje su nevjerničke i sve se na isti ili sličan način bore protiv islama ili onoga što njih podsjeća na islam. Dakle, ovo potpada pod ono “prvo“.

2) U slučaju tzv. bezalkoholnog piva je upitan sastav tog pića. Dakle, ne radi se ni o spornom poslovanju kompanije (da li se bori protiv islama) i pomaganja toga kupovinom proizvoda, niti o spornom grbu ili znaku koji asocira na kufr, već o samom sastavu tog pića, pa to spada u ono “drugo“.

3) Sa problematikom sportskih proizvoda Nike je drugi slučaj.
Tu se ne spominje pomaganje te kompanije u zulumu koji nekom čine, već podatak da se kompanija zove po istoimenom drevnom grčkom (lažnom) božanstvu pobjede koje se prikazuje savijenih krila na koja i podsjeća naširoko poznati znak kompanije Nike.
Dakle, nije upitna garderoba koja prikazuje awret niti je muška garderoba od svile, niti je upitno njeno korištenje (recimo, kada bi čovjek bio sam negdje), već se prije misli na propis prikazivanja znaka vidljivog na toj odjeći, znaka koji asocira na kufr, pa bi to potpadalo pod ono “treće“.

4) U vezi spomenutih proizvoda kompanija Pandora i Afrodita, a koje su nazvane po grčkim (lažnim) božanstvima, nema sumnje na pomaganje tih kompanija u zulumu, niti ima spomena da je sastav sporan (nije zlato ni svila muškarcima), već su proizvodi koje je, posebno ženama, u osnovi sasvim halal koristiti.
Ostaje samo upitnost znaka/grba na kome se vidi ili natpisa firme na kome piše sporno ime kompanije.

1) Dakle, sve i ako bi se sa dokazom utvrdilo Coca-Colino potpomaganje Izraela i tek kada bi to bila izraelska borba protiv tewhida a ne palestinskog širka i nacionalizma, tek tada bi bilo zabranjeno kupovati Coca-Coline proizvode.
Međutim, ako u tim proizvodima nema zabranjenih sastojaka, osim zabranjene kupovine, njih bi i dalje bilo dozvoljeno koristiti.
Dakle, kako gore rekoh, i ako bi tada muslimanu bilo haram kupiti, ipak bi mu bilo dozvoljeno da to koristi (pije) u slučaju da to nađe ili mu neko pokloni.

2) U slučaju tzv. bezalkoholnog piva, ako se (sa dokazom i sigurnošću) utvrdi da u tom piću nema zabranjenih sastojaka, njegova upotreba je dozvoljena.

3) Po pitanju proizvoda kompanije Nike i sličnih kompanija koje u imenu ili grbu/logou sadrže nešto što jasno ukazuje na kufr, krst ili neko lažno božanstvo, rješenje je u uklanjanju (zamazivanju, rašivanju, švrljanju) znaka ili natpisa kufra, nakon čega je njihova upotreba i prikazivanje (pred drugima) bez sumnje halal.
Ovdje se mora praviti razlika između krsta i oznake nekog nekadašnjeg kufra, jer je nositi odjeću koja ima krst jasni haram (jer je to naširoko rasprostranjen kufr, ljudi to ovog trena obožavaju), dok se u nošenju nekog znaka ili imena koje su ljudi nekada obožavali čovjek lakše može opravdati.
Dakle, nije isto nositi majicu sa nacrtanim krstom kao i nositi majicu na kojoj slovima pise “Nike“.
Mnogi ljudi nemaju pojma po čemu je kompanija “Nike“ dobila ime, a krst svi znaju šta predstavlja.
Također, to lažno božanstvo su ljudi poštovali prije dvije-tri hiljade godina i danas niko živ to ne poštuje na taj način a kamoli da joj čini ‘ibadet ili da ga musliman nošenjem te majice stavi na iskušenje, dok je sa krstom sasvim drugi slučaj.
Također, primjetno je i sljedeće: Kompaniji “Nike“ mnogi zamjeraju što je na jednom ili dva modela svojih patika stavila Allahovo ime na mjestu pete stopala i na samom đonu, te se kaže da je haram kupovati i nositi njihove proizvodi i iz tog dodatnog razloga (jer mrze islam i pokušavaju ga poniziti). Međutim, to što su stavili može samo da podsjeća na Allahovo ime jer je riječ o obliku koji je najsličniji slovu W (dakle, nema elifa ispred da bi ličio na Allahovo ime).
Ali, ako pretpostavimo da oni jesu htjeli i jesu stavili Allahovo ime na svoje patike, te time pokušali poniziti islam – kako je onda haram nositi njihove patike sa “Nike“ znakom? Tj. otkud sad ti dvostruki standardi? Ako stavljanje nečega (imena ili znaka) na patike, na noge, gaženje toga predstavlja njegovo ponižavanje (onako kako su oni navodno ponizili Allahovo ime), onda bi nama bilo sasvim dozvoljeno nositi “Nike“ patike, jer time “gazimo“ njihovo lažno božanstvo! Dakle, kako to da je Allahovo ime na patici – ponižavanje islama, a ime “Nike“ na patici – veličanje toga?
Dakle, po toj logici bi bilo dozvoljeno nositi Nike patike (gaziti ih), ali ne i trenerke, pogotovo ne sa tim znakom na grudima, kod srca.
Također, poneki nacrtani znak krsta može zaista da podsjeća na plus ili da zaista jeste samo plus (recimo, majica na kojoj su brojevi i matematički znaci)…

4) Nakit Pandora: I ako je naziv ili znak/grb na nakitu vidljiv, inša’Allah da je to toliko sitno, ugravirano, da je jedva okom izbliza vidljivo, te ne vidim nikakav problem u tome.

Kozmetika Afrodita: Naziv ili znak/grb na kozmetičkim proizvodima je svakako vidljiv, ali je on na kutiji, ambalaži pomade, losiona, dezodoransa, parfema,… koji se nanesu i ambalažu osoba ne nosi na sebi, natpis ni znak nije nikome vidljiv, te također nema nikakvih problema u korištenju toga.

Ako bi neko rekao da se kupovinom toga ipak potpomažu te firme, pitamo: “U čemu? U ‘ibadetu Pandori, da’wi ka Afroditi ili prosto u proizvodnji nakita i kozmetike?“ Da, smetaju nam ta imena i voljeli bismo da se ti proizvodi drukčije zovu, ali kupovina tih proizvoda nije jasni grijeh. Ko se i toga sačuva, elhamdu lillah, ali nema osnove tvrditi da je to haram.

UMJESTO ZAKLJUČKA: Ono što mene više brine kod braće i sestara jeste sklonost ka brendiranoj odjeći i obući, nakitu i kozmetici.
Dakle, ja ne vidim toliki problem u tome što neki brat nosi patike “Nike“ ili što neka sestra ima narukvicu “Pandora“ (još ako im je neko to već poklonio), koliki problem vidim u želji neke braće i sestara da nose iskljućivo brendirano, markirano.
Jer, ima braće koja nipošto ne bi nosili patike jeftinije od stotinu ili dvije stotine eura (odabranog brenda, naravno), kao i sestara koje ne mogu zamisliti da se na skupu sestara pojave “neokovane“ nakitom.
To je veći problem po našu skromnost i odnos sa Allahom.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.