PITANJE:
Šta da žena radi u Ramazanu ako bude otežano, beba neće da spava itd. Je li bolje da sjedi kući, da uči Kur’an i pazi bebu i klanja kući ili da ide da klanja teraviju?

ODGOVOR:
Iako se može pričati o tome šta je bolje, tj. vrijednije (jer je pitanje “je li BOLJE”), osobi treba da bude važno da li joj je dozvoljeno da se posveti djetetu.
A nema sumnje da joj je dozvoljeno posvetiti se djetetu koga treba umiriti, pa makar i noću ne učila Kur’an i makar ne klanjala dobrovoljni namaz (a terawih je dobrovoljni namaz).
A kamoli kad može da čuva i umiruje dijete i u isto vrijeme uči Kur’an, te da kasnije, sama upravljajući svojim vremenom, malo po malo, dva po dva rek’ata, klanja i terawih.
Ako na to još dodamo:
1) da je ženi (tekstom haditha) vrijedniji namaz u njenoj kući nego u džamiji (mesdžidu), te
2) da je terawih, kao i svaki noćni namaz, (tekstom haditha) bolje klanjati nakon ponoći ili u posljednjoj trećini noći nego na njenom početku (nakon jacije),…
…tvrdim da njoj ne samo da je dozvoljeno, već i da joj je vrijednije i bolje i nagrada veća ako čuva dijete, uči Kur’an i klanja terawih u svojoj kući, a uz to još i kasnije u noći.
A Allah najbolje zna.
Odgovorio: Ebu Ahmed.