PITANJE:
Je li ispravno klanjati sa razmakom od 1 metar, što je postalo praksa usled ove pandemije?

ODGOVOR:
Iskreno, ja nisam nailazio na govor učenjaka o dozvoljenosti klanjanja u saffu međusobno razmaknutih klanjača i mislim da su ljudi koji to čine u najmanju ruku griješni, ali da li je to sasvim upropaštava namaz i čini ga nevalidnim – ne usuđujem se reći. Jer, kao što nisam nailazio ni na kakav govor dozvole takvog namaza, zaista nisam nailazio ni na govor da je spojenost saffova RUKN namaza, pa da se kategorično tvrdi da je takav namaz u potpunosti batil.
Međutim, ljudi koji tako postupaju su (kao i prije spomenuti praktičari mevluda) skoro uvijek oni koji ili čine širk ili ga ohalaljuju ili ga se nisu odrekli, pa su mušrici i njima namaz nije prihvaćen, spojili saff ili ga razdvojili.
Također, sve i da takav namaz nije batil (več, recimo, mekruh i time okrnjen i umanjene nagrade), dovoljno je sramote ovim hodžama što kao da uživaju u tim mjerama ograničavanja i zabrane, pa se slikaju sa maskama, kao da se nešto hvale svojom pokornošću državi. Pih.

Odgovorio: Ebu Ahmed.