PITANJE:
Akhi, činim dawu jednom insanu, molim Allaha da ga uputi, pa me zamolio da pitam nekog muslimana, a pitanje je: Dali je dozvoljeno muslimanu da ide kod psihologa?

ODGOVOR:
Što se tvog pitanja tiče, akhi, ja ne sumnjam da je to dozvoljeno.

Istina je da je muslimanu preče i vrijednije da se osloni na Allaha, da ima sabra i istikame, lijepog mišljenja o Gospodaru, da bude svjestan prirode iskušenja koja su sastavni dio našeg bivstvovanja na ovom svijetu.
Međutim, i pored toga, sve dok taj boravak kod psihologa (ili, eto, čak i psihijatra), te pregled ili terapija ne uključuju ništa što je kufr, širk ili haram (neke meditacije, hipnoze, joge, slušanje “smirujuće” muzike, punjenje glavom istočnjackim “drevnim mudrostima” koje će ga kao pacijenta navodno smiriti,…), dakle sve dok odlazak i boravak tamo, pregled ni terapija ne sadrže ništa od zabranjenih stvari, onda odlazak psihologu, razgovor sa njim, slušanje i uzimanje savjeta od njega, kao i eventualnih tretmana koje on preporuči nije problem.
Time opet mislim na savjetovanje dozvoljenim stvarima, recimo da kući pacijent izbjegava to i to (svađu ili zatvoren prostor), a da više bude u prirodi ili samoći, i savjetovanje sličnih stvari koje se kose sa islamom, a ipak dolaze od osobe koja ima znanja i posebno iskustva sa tim stvarima.

Eto, na primjer, znamo da je Kur’an (osim što je lijek za dušu, um i psihička stanja), također lijek i za fizička stanja i bolesti, te znamo da onaj ko osjeti bol treba staviti ruku na to mjesto i proučiti suretul-Fatiha ili nešto drugo iz Allahove Knjige. Međutim, ipak je dozvoljeno otići doktoru.
Tako je, inša’Allah, i sa odlaskom psihologu ili psihijatru.

Neko može smatrati da je osoba koja je odabrala otići psihologu ili psihijatru slabog imana ili nedovoljnog sabra i oslonca, ali ljudska stanja psihe najbolje zna Onaj Koji ih je stvorio i ne treba drugog olahko osuđivati.

Dakle, uvjeren sam da je dozvoljeno otići psihologu, s time što je mnogo bolje i preče, ponavljam, liječiti se sam, sabrom, istikamom, tewekkulom, slušanjem, recitovanjem i iščitavanjem Kur’ana i direktnim obraćanjem (dovom) Jedinom Istinskom Liječniku, Davaocu bolesti i zdravlja.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.