PITANJE:

Zašto se Muhamed s.a.v.s javio Osmanu Osvajacu, zašto se govori da ce doci dan kada ce Konstantinopolj biti osvojen od strane Sultana Mehmeda Fatiha? Zašto kada kazete su oni nevjernici i nisu bili u cistom islamu nisu bili suniti nego selefije i tako dalje objasni molim te.”

ODGOVOR:

Nikada dosad nisam čuo da se Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem ”javio” sultanu Osmanu, ali je šubha (nejasnoća i neispravno mišljenje) da je Mehmed el-Fatih onaj (u hadithu) obećani osvajač Knstantinopolja zaista jaka šuhba koja zbunjuje mnoge. Čitaj pažljivo:

OSVAJANJE KONSTANTINOPOLJA (CARIGRADA) KOJE SE DESILO TURCIMA OSMANLIJAMA NIJE OSVAJANJE KOJE JE PREDSKAZAO ALLAHOV POSLANIK, sallallahu ‘alejhi we sellem.

Naime, hadithi koji se tiču osvajanja Konstantinopolja su od dvije grupe: a) hadithi koji spominju vrlinu (fadilet) prvih koji napadnu (gazw) ovaj grad, i b) hadithi koji spominju vrlinu onoga (onih) na čijim rukama će se ovaj grad osvojiti.

A u stvarnosti, nijedna od ove dvije vrste haditha nije primjenljiva na Mehmed el-Fatiha ni Turke Osmanlije, a ovo postaje jasno iz dva razloga:

1) Imam el-Buhari u ”Knjizi o džihadu”, u ”Poglavlju o pohodima na moru” navodi od Ummu Haram bint Milhan, radijallahu ‘anha, da je čula Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, da kaže: ”Prvoj vojsci od moga ummeta koja će napasti Cezarov (Heraklijev) grad biće oprosteno”, pa je ona upitala: ”Jesam li ja među njima, o Allahov Poslaniče?”, a on je odgovorio: ”Ne.” Hafidh Ibn Hadžer je prokomentarisao da je ovdje spomenuti ”Cezarov grad” svakako Konstantinopolj. A šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao da postoji idžma’ (konsenzus) da je prva vojska koja je napala Konstantinopolj bila vojska pod komandom Jezida ibn Mu’awijje, te da su neki od ashaba bili u njoj, a među njima i Ebu Ejjub el-Ensari.

2) Imam Muslim u ”Knjizi o fitnama (iskušenjima)” navodi od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, pitao ashabe: ”Jeste li čuli za grad čija je jedna polovina na kopnu, a druga polovina na moru (tj. Konstantinopolj)?”, pa su ashabi rekli: ”Da, o Allahov Poslaniče!” Na to je on rekao: ”Posljednji Čas neće nastupiti dok ga (taj grad) ne napadne 70.000 ljudi od Benu Ishaka. Kada se ulogore (smjeste) tamo, oni se neće boriti oružjem, niti će ga obasipati strijelama, već će samo povikati: ”La ilahe illAllah, Allahu Ekber!”, pa će jedna njegova strana pasti. Ponovo će povikati isto, pa će njegova druga strana također pasti, i oni će (po treći put) povikati: ”La ilahe illAllah, Allahu Ekber!”, pa će se kapije za njih otvoriti i oni će u njega ući i započeće sakupljanje ratnog plijena. Onda, dok ga (plijen) oni budu dijelili među sobom, začuće se glas i biće rečeno: ”Dedžal se pojavio (izašao je)!”, pa će oni ostaviti sve (to) i okrenuti se njemu (Dedžalu).”

Dakle, što se tiče prve skupine haditha, koji hvale prvu vojsku koja će napasti Konstantinopolj, sasvim je jasno da Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, nije pohvalio Turke Osmanlije, jer su ga oni napali tek nekih 750 godina nakon napada onih koje je on pohvalio.

A što se tiče druge skupine haditha, koji govore o osvajanju Konstantinopolja, ne treba gledati samo hadith koji govori da će grad biti osvojen i u kome se hvali vojska i njen zapovjednik, već se iz ostalih predaja o osvajanju njega, kako se vidi, jasno razumije da se ni ti hadithi ne tiču Turaka Osmanlija.

Da li mi to ovime kažemo da Turci nisu osvojili taj grad? Ne, mi kažemo da jesu, ali da to nije ono blagoslovljeno i pohvaljeno osvajanje, KOJE ĆE SE TEK DESITI!

Dokaz ovome su dvije činjenice:

PRVO: Za vrijeme turskog osvajanja ovog grada, on nije pao (osvojen) samo pod povicima: ”La ilahe illAllah, Allahu Ekber!”, već itekako da je bilo upotrebe oružja i obasipanja strijelama, oko čega se slažu i vjernici i nevjernici, zapadnjaci i istočnjaci, historičari i obični svijet.

DRUGO: Jasno se spominje da će se Dedžal pojaviti odmah nakon ovog osvajanja grada, tako brzo da se ni plijen od osvajanja grada neće stići podijeliti. Turci su grad osvojili 1453. godine, ratni plijen se dijelio nekoliko sati ili dana, ali evo, od tada je proslo citavih 567 godina, a Dedžal se još nije pojavio!

Ne dao Allah, da nije opisan sasvim drukčiji način pada i osvajanja grada (tekbirima umjesto oružjem) sumnjivci bi možda rekli da Allahov Poslanik, sallallahu’alejhi we sellem, nije rekao istinu. Hvala Allahu, pa su im usta zapečaćena, osim ovih koji se pripisuju islamu, veličaju turske mušrike, a vjerovatno i nesvjesno utjeruju u laž Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, jer je (po njima) grad po predskazanju osvojen, ali (vidiš ti?) Dedždžal se još nije pojavio?

Dakle, niti se Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem, ”javio” Osmanu, niti je predskazao tursko osvajanje Konstantinopolja. Savjetujem ti da učiš i pitaš.

A Allah najbolje zna.

Da nas Allah sačuva neznanja i bolesti srca. Amin.

Odgovorio: Ebu Ahmed.