PITANJE:
AsSelamu ‘alejkum. Pitanje: Da li ginekološki pregled kvari post ?
Allah te nagradio i bio zadovoljan tobom

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Ginekološki pregled kome se žene treba podvrgnuti (koji žena treba obaviti) iz medicinskih razloga NEĆE pokvariti njen post, jer taj pregled i njegov opis ni po čemu ne spada u stvari koje kvare post.
Poznato je da post kvari konzumiranje ili ubacivanje hrane, hranljivih sastojaka ili pića i tečnosti, potom polni odnos, ubacivanje ili lučenje sperme, bilo odnosom ili masurbacijom, izazivanje povraćanja, pojava hajdha i nifasa,… a ginekološki pregled ne spada ni u jednu od spomenutih kategorija (koje kvare post).

Dakle, kao što je poznato, postaču je dozvoljeno da primi injekciju koja nema hranljivih sastojaka, tj. može primiti injekciju ali ne infuziju jer bi putem infuzije na zabranjen način unio hranu koju je zabranjeno unositi dok posti. Također je postaču zabranjeno da prima (da mu se daje) krv, jer mu to povećava snagu i izdržljivost i na vještački način ”pomaže” da isposti unosom krvi, što nije dozvoljeno, kao ni unosom hrane.

S druge strane, iako postaču nije haram (zabranjeno), njemu je ipak mekruh (pokuđeno) da daje krv. Nije zabranjeno jer to ne kvari post, ali je pokuđeno jer vodi mogućem slabljenju organizma što može izazvati poteškoće u postu i kvarenje njega.

Imajući sve ovo u vidu, primjećujemo da se sve stvari koje kvare post, mimo polnog odnosa, tiču unosa hranljivih sastojaka (unos hrane, krvi, infuzija,…), a sve što je pokuđeno tiče se onoga što slabi organizam pri postu (davanje krvi), a ginekološki pregled i sve što on može obuhvatiti nikako ne sadrži niti unošenje ičega hranljivog niti ”uzimanje” iz organizma ičega čime se gubi snaga za post.
Štaviše, možemo reći da stomatološki pregled, tj. odlazak zubaru (iako je generalno dozvoljen) može biti opasniji i dovesti do kvarenja posta samom mogućnošću da se proguta, popije voda ili nešto od druge tečnosti. Dakle, iako dozvoljena, popravka zuba može voditi ka unosu tečnosti što bi pokvarilo post, a kod ginekološkog pregleda ni to nije moguće, samim tim što se hrana i piće u organizam ne unose vaginalnim putem, već oralno (na usta).

Naravno, sve prethodno rečeno važi za odlazak ŽENSKOM ljekaru (ginekologu), pa je bez sumnje dozvoljeno otići na takav pregled i mimo ramadana i u ramadanu za vrijeme posta, ali se i tu podrazumijeva potreba.
Dakle, otkriti svoj avret osoba može i smije samo u potrebi (a medicinski pregled jeste jedna od tih potreba), ali se čak i tu osoba mora (i djelom) bojati Allaha koliko god je u mogućnosti, pa neće ići ni ženskom ginekologu prečesto, te tako otkrivati svoj avret bez preke potrebe svakih mjesec dana, već zaista po potrebi. Iako belosvjetski naučnici (koji imaju znanja u struci, ali nemaju stida ni moralnih stega) preporučuju da žena treba posjetiti ginekologa svakih šest mjeseci, ipak muslimanka koja se boji Allaha i ima stida ne bi trebala otkrivati svoj avret bez ikakve potrebe tako često čak ni pred ženskim doktorom (muslimankom ili nemuslimankom).

Dakle, ženskom ginekologu se ide po potrebi (nuždi), a ne po kalendaru koji zacrtaju bestidni doktori. Također, i prilikom potrebnog, najnužnijeg pregleda kod ženskog ginekologa se muslimanka treba otkriti samo onoliko i samo onoliko dugo koliko je potrebno. Čuo sam za pacijente, i žene i muškarce, koji sa doktorom (iako istog pola kao i pacijent) vode dugi i suvišan razgovor otkrivenog avreta (goli). Dakle, čak i kada ode ženskom ginekologu zbog realne potrebe za pregledom, muslimanka će otkriti SAMO ono od avreta što se liječi i pregledava (npr., ako je potrebno da otkrije stomak, neće otkriti i grudi), i to SAMO ONOLIKO dugo koliko je uistinu neophodno, a čim se pregled završi pokriće svoj avret. Ovo što sam upravo spomenuo tiče se odlaska ženskom doktoru (ginekologu ili drugom), dakle, otići će samo kad zaista treba, otkriti samo ono što mora i vremenski samo onoliko koliko je neophodno.

A što se tiče odlaska muškom doktoru (ginekologu ili drugom), naravno da se to može učiniti samo u krajnjoj nuždi, kada je pregled ili intervencija nužno potrebna, a kada se nikako ne može doći do ženskog doktora. I tu je, naravno, lakše prihvatljivo da žena muslimanka u velikoj nuždi ode doktoru stomatologu (pred kojim će otkriti usta ali ne i oči i cijelo lice), nego da ode ortopedu koji će joj pregledati koljeno ili čak kuk. A da ne govorim o odlasku muškom ginekologu za šta bi morala postojati ”očajnička” potreba.

Dakle, musliman(ka) ne smije otkriti svoj avret pred osobom drugog pola čak ni u stanju najveće nužde ako se ikako može pregledati ili liječiti kod doktora svog pola. Tako muslimanka u odlasku doktoru ginekologu nije opravdana jer u gradu u kom živi nema ženskog ginekologa. Sve da u, recimo, čitavom Sandžaku nema žena ginekologa, ona se time ne može pravdati, već mora otići u Sarajevo, Prištinu, Beograd, Skoplje,… takvom potrebom, pred ženskog ginekologa. Hiljade momaka i djevojaka sa sela prelaze i po 200-300-500 km da bi položili jedan ispit, i tako po 30 i više puta, samo zbog diplome koja im na kraju najčešće i ne donese nikakvo zapošljenje. Žena muslimanka mora više voditi računa o svom imanu i stidu negoli mlada mušrikinja o svojim ispitima!

Međutim, moja poenta u vezi pregleda kod muškog ginekologa i vezi toga sa postom jeste sljedeća: Čak i ako bi se muslimanka podvrgla pregledu kod muškog ginekologa, to NE bi pokvarilo njen post! Njen grijeh ili opravdanje tiču se toga da li je bila u nuždi da to uradi ili nije, te kolika je potreba za tim zaista bila. Međutim, ma koliko bila griješna ili opravdana, sam taj pregled ne kvari post, jer ne sadrži ništa što kvari post.
Allah najbolje zna, taj pregled može umanjiti vrijednost posta, kao što ga umanjuju ružne riječi i ponašanje, ali ga ne kvare.

Uporediću to sa abdestom. Poznato je šta kvari abdest, a sve se te stvari tiču higijene, jer čak i u slučaju dubokog sna ili padanja u nesvijest, i tada to kvari abdest jer se nije sigurno da li se u tom snu ili nesvjesnom stanju pustio vjetar i sl. Dakle, abdest ne kvari ni laž ni psovka, abdest je stvar ”fiziološke” prirode, do te mjere da i kad bi čovjek koji ima abdest ubio nedužnog čovjeka, on bi i dalje imao abdest, ma koliko bio griješan zbog ubistva koje je počinio.

Tako je i sa pregledom kod ginekologa, čak i muškarca. Ako nije opravdana i ako to radi bez ikakve potrebe, žena muslimanka može biti griješna čak i zbog otkrivanja avreta pred ženom, naravno mnogo više pred muškarcem, ali to jednostavno NIJE stvar koja kvari post.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.