PITANJE:
Esselamu alejkum,

Imam jedno pitanje:
Poznato je da za psovanje Allaha čovjek dobiva smrtnu kaznu u Šerijatu. Zanima me kada bi se negdje na Zemlji uspostavio Šerijat, dali bi čovjek -koji je bio psovač Allaha a pokajao se od toga prije uspostave Allahovog zakona na tom području gdje živi- bio ipak pogubljen od strane Islamske vlasti jer znamo da psovač Allaha nema opravdanja na dunjaluku?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Iako postoji toliko žestoka i decidna kazna za neke grijehe, ipak je za sprovođenje svake kazne uslov postojanje darul-islama.
Također, spomen da za neki grijeh nema opravdanja znači da se ne treba oprostiti onome ko to čini i ne pokaje se sve do njegovog hvatanja. Međutim, onaj ko se pokaje prije nego što je pao u ruke muslimana, on se ostavlja na miru.

Dokaz tome je praksa prvih generacija.
U Bukharijevom “Sahihu” postoji hadith u kome ‘Umar (r.a.) u Medini razgovara sa čovjekom koji je u džahilijjetu bio sihirbaz, koji mu govori kako mu je dolazila džinnica i saopštavala kako zbog silaska Objave ne može da mu donosi informacija koliko dotad. Ovo je, dakle, bio čovjek pokajnik od sihra, živ i zdrav, niko ga nije kaznio, iako znamo da za sahira nema pokajanja. Dakle, time se cilja da mu se ne prašta ako se takav uhvati, ma koliko se kajao, već se nad njim u tom slučaju treba izvršiti smrtna kazna.

Također, slučaj Tulejhe koji je zagovarao poslanstvo (bio lažni poslanik), i to dok je u Medini uveliko vladao šeri’at, ali se nakon toga pokajao i umro kao musliman. Niko ga nije ubio, a ima li većeg grijeha od proglašavanja nekog za poslanika?

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.