PITANJE:
EsSelamu alejkum.
Kaze se da je muzika u islamu haram. Ali ja sam citao da je dokazano da muzika pozitivno deluje na zivotinje, pa cak i da krave koje slusaju muziku daju vise mleka. Kako to objasniti.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

PRVO:
Muzika je haram tekstom Kur’ana i sunneta.

Što se kur’anskog dokaza tiče, ajet koji o tome govori je 6. ajet sure Lukman u kome Allah kaže:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
“A među ljudima ima i onih koji kupuju lehwel-hadith (priču za razonodu i zabavu, dokoni govor) da bi ljude odvodili sa pravog puta bez znanja i da bi ga uzimali za ismijavanje. Njima pripada ponižavajuća kazna”.
Velikan među ashabima, ‘Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu ‘anhu, je o ovom ajetu rekao: “Tako mi Allaha, osim Koga drugog boga nema, ovo je muzika”.
A napominjem da je ‘Abdullah ibn Mes’ud ashab koji je govorio da nema ajeta za koji on ne zna gdje je i kada objavljen te da bi, kad bi znao da ima neko učeniji u Allahovoj vjeri, osedlao jahalicu i otišao mu (da od njega to čuje i nauči). On tvrdi da je pojam “lehwel-hadith” spomenut u ajetu – muzika.

Što se tiče dokaza iz haditha, ima nekoliko jasnih predaja od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, u kojima je nedvosmisleno muziku ili zabranio ili opisao propast onih koji se njome bave. Ovdje ću samo spomenuti sadržaj tih predaja.
Od toga je:
1) predaja u kojoj stoji da ga je Allah još u momačko doba, prije poslanstva, zaštitio od toga da ode i prisustvuje zabavi sa muzikom,
2) predaja da je nakon Objave, kada bi čuo zvuk muzike (frule), stavljao prste u uši i užurbano prolazio,
3) hadith da će se pred Sudnji dan pojaviti ljudi koji će ohalaljivati muzičke instrumente,
4) hadith da će se pred Sudnji dan raširiti razvrat i muzika,…
…i još nekoliko poznatih vjerodostojnih haditha na temu zabrane muzike ili njene štete.

DRUGO:
Nakon šeri’atskih tekstova, zaista i logika i zdrav razum svjedoče da je muzika štetna i pogubna.
Naime, muzika pobuđuje životinjske porive, niske strasti i reakcije, potiče na razuzdanost i bestidnost, drmusanje i bacakanje, često na razgolićenost, bestidnost i vulgarnost u riječima i pokretima, a nekada i na tugu, setu, potištenost, depresiju.
Ima ljudi koji su se pod tim štetnim dejstvom muzike prepustili alkoholu, a sa druge strane ima i ljudi koji su izvršili samoubistvo a da nisu bili pod uticajem alkohola, već su bili deprimirani i očajni posredstvom muzike.

TREĆE:
Podaci o nekakvom “uživanju” životinja prilikom slušanja muzike su vrlo upitni, sumnjivi, jer dolaze od nepouzdanih i zlonamjernih nevjernika koji su muzikom zatrovali i pokorili svijet, pa ovakvim pričama pokušaju obmanuti i ono malo ljudi koji muzici ne pridaju pažnju.
Zato ja lično uopšte ne vjerujem u priče o pozitivnom utjecaju muzike na životinje.
Međutim, sve i da se to i dokaže istinitim, to ništa ne mijenja: mi govorimo o šteti muzike po ljude, a ne po životinje. Islam je muziku zabranio ljudima. Tako da… ostavimo je životinjama.

Odgovorio: Ebu Ahmed.