PITANJE:
Esselamu alejkum,
Da li je izraz “Allah nije žedan krvi” sporan, ako se njime cilja metafora kojom se želi reći da Allah ne želi da se mi tek tako ubijamo, nego da je džihad naređen s ciljem?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah.
Taj izraz i slične izraze je obaveza izbjegavati.

Dobro je da pitaš da li je sporan, da nisi pitala da li je kufr kao mnogi koji olahko i tako često upadaju u pretjerivanje po tom pitanju.
Dakle, daleko od toga da su to riječi nevjerstva, ali su sporne i itekako se moraju izbjegavati.

Naš narod ima dosta spornih izraza na tu temu, još prečih za izbjegavanje.

Na primjer, kada Allah odredi smrt nekom Svom robu koji je prethodno dugo i teško bolovao, neuki Bošnjaci u Sandžaku imaju običaj reći: “Allah se osevapio”, tj. time što je tom bolesniku uzeo dušu i time mu “skratio muke”.
SubhanAllah, kao da se Allah može “osevapiti”, steći nagradu za Svoja djela.
Naprotiv, Allah je Taj Koji obračunava, svodi račun, Koji nagrađuje i prašta, ali i žestoko kažnjava.
Te riječi se moraju zamijeniti riječlima: “Allah se tom smrću smilovao porodici”, jer je vrlo upitno da li se Allah smilovao umrlome njegovom smrću (možda ga tek čekaju muke, posebno ako je umro kao mušrik).

Također, kada Allah ispolji Svoju moć na nekom Svom robu (strada neki prijestupnik, kriminalac, nasilnik), Bošnjaci u Sandžaku imaju običaj reći: “Bog nije mačka da vadi oči!”, u smislu da je On svakako jači i da žešće kažnjava.
Te riječi se moraju zamijeniti riječima: “Allah je Pravedan i Svemoćan” ili nečime u tom smislu.

Iako je namjera ljudi koji su to uveli i onih koji to koriste uglavnom (bila) dobra, ti izrazi su zabranjeni jer se njima negira ili omalovažava Allahova Svemoć, Njegovo Savršenstvo ili neko Njegovo svojstvo.

U primjeru koji navodiš, namjera govornika je reći da Allahu NE TREBA, Njemu NIJE POTREBNO proljevanje krvi samo po sebi, već on ŽELI, TRAŽI, NAREĐUJE da se Njegovom Zemljom proširi Njegova vjera, da se ukloni sve što stoji kao prepreka na putu toga, pa da zavlada pravda Njegovog zakona, makar se na tom putu morala borba voditi i krv proljevati.
Međutim, izraz koji je spomenut (da Allah “nije žedan krvi”) je svakako sporan, iako je u neku ruku tačan. Zašto tačan? Zato što Allah uistinu nije žedan, ni krvi, ni vode, ničega. Također, i prethodno spomenuti izraz (“Bog nije mačka”) je teoretski tačan, jer je Allah mnogo veći, jači, uzvišeniji. Međutim, iako nisu netačni, ovi izrazi u sebi nose omalovažavanje Allahove Veličine i Savršenstva ili neka štetna konotacija i dvosmislenost.
Allah je najpreči da se, govoreći o Njemu, bude oprezno i da se On opisuje u skladu sa Njegovom Veličinom, Svemoći i Savršenstvom, a najbolje i najopreznije u skladu sa onime što je došlo u Objavi (Kur’anu i sunnetu).

Odgovorio: Ebu Ahmed.