1. Kršćani kažu: „Isus je Bog jer je rođen na čudan način, bez oca.” Odgovor: To je manje čudno od Adamova slučaja koji je rođen i bez oca i bez majke. To nije čudnije ni od postojanja anđela. Pa ipak, za njih ne tvrdite da su bogovi. Zašto bi onda i Isus bio bog?

2. Ako, pak, tvrdite da je Isus bog zato što je pokazivao čuda, onda se i ta tvrdnja može pobiti. Vi znate da je vjerovjesnik Hošea živ i mrtav proživljavao mrtvace. Njegovo proživljavanje mrtvaca nakon smrti, čudnije je od njihovog proživljavanja dok je bio živ. Vjerovjesnik Ilija je također proživljavao mrtvace. On je pomazao brašno u torbi i maslo u ćupu jedne starice, pa su joj uz redovno korišćenje trajali punih sedam godina. On je pored toga, zamolio Boga da zadrži kišu sedam godina i njegovoj je molbi bilo udovoljeno.

3. Vi kažete da je Isus od pet hljebova nahranio pet hiljada ljudi. Mi vas podsjećamo da je Mojsije s kojim je Bog govorio, zamolio Boga da njegov narod nahrani samom i prepelicama. Njegovoj molbi bilo je udovoljeno i hranio se ovom hranom punih četrdeset godina, uz napomenu da je njihov broj prelazio šest stotina hiljada duša.

4. Vi kažete da je Isus išao po vodi i da se nije utopio. Mi vas podsjećamo da je Mojsije udario štapom po moru pa se more raspuklo i kroz njega se ukazao suh put kojim je prošao njegov narod. Za njim je krenuo faraon i njegova vojska pa su se svi utopili. Na njegovu molbu je zatim iz kamena poteklo dvanaest izvora, po jedno vrelo za svako pleme Izraelovo. Pored ovoga u Egiptu je pokazao deset čuda kazne faraonovom narodu:

1. Štap pomoću koga je pokazivao čuda,

2. pokvarenost vode i smrt vodenih životinja,

3. najezdu žaba koje su se pojavile svuda, čak i u kućama,

4. najezdu ušiju po njihovim tijelima,

5. maljavost po licu i tijelu,

6. uginuće stoke,

7. gnojne upale i čirove po tijelu,

8. mraz od koga su se pomrzli i osušili voćnjaci,

9. najezdu skakavaca širom zemlje koji su uništavali ljetinu i

10. tamu koja ih je obavijala puna tri dana i noći.

5. Ako tvrdite da je Isus bog zato što se popeo na nebo, naš odgovor je: Vi vjerujete da su se Ilija i Henok također popeli na nebo. Po tom pitanju se o tome svi slažete. Zašto, onda ne vjerujete da su i oni bogovi? Po učenju Tore i jednoglasnom mišljenju vaših učenjaka i evanđeoski Jona se popeo na nebo. Zašto i za njega ne tvrdite da je Bog?

6. Ako Tvrdite da je Isus bog zato što je sam sebe tako nazvao, mi na tu vašu tvrdnju kažemo: To je laž koju ste sami izmislili. Sama vaša evanđelja pobijaju ovu laž. Zar u samoj vašoj svetoj knjizi, evanđelju, ne stoji da je Isus na križu molio: „Eli, Eli! Lama sabakthani”-a to znači: „Bože moj, Bože moj! Zašto si me ostavio?” (Matej 27,46)

Ranije smo naveli više njegovih izjava iz kojih se nedvosmisleno vidi da je Isus za sebe rekao da je on čovjek i poslanik. Sve pomenute izjave uzete su iz vaših svetih knjiga. Iz teksta posljednje Isusove izjave dok je, kako vi tvrdite bio na križu, nedvosmisleno se vidi da on ima Boga. Iz ranije navedenih citata evanđelja, vidjeli smo da su Isusova čuda, zapravo Božija, a ne njegova, samo što ih je Uzvišeni ljudima pokazao preko njega.

(Iz knjige „KRŠĆANSTVO, istina o kršćanstvu kroz historiju, vjerovanje, knjige i učenje. 155.-157. str.)