PRIGOVOR:
Kažete da Kuran ne sadrži kontradiktornosti? Koja glupost!!!
U Kuranu na jednom mestu piše da je Alah stvorio čoveka od praha, na drugom mestu kaže da ga je stvorio od vode, a na trećem mestu kaže da ga je stvorio od ničega. Od čega je tačno Alah stvorio čoveka?

ODGOVOR:
PRVO: Nije tačno da igdje u Kur’anu stoji da je čovjek stvoren od praha. Jedino se u nekim prijevodima na naš jezik to može pročitati u suri er-Rum, 20. ajet (30:20) (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ). Međutim, doslovni prijevod tog stiha je: OD NJEGOVIH DOKAZA JE I TO ŠTO VAS JE STVORIO OD ZEMLJE… Riječ upotrijebljena je TURAB – zemlja. Piše se تراب. Upravo vidjeh da google translate tu riječ i na srpski, hrvatski i bosanski jezik prevodi kao “TLO” (što ipak nije najtačnije jer se tlo može shvatiti kao svaka “podna” površina). A ako je u nekom prijevodu na bosanski/srpski prevodilac napisao “prašina” ili “prah”, možda je time htio da naglasi ljudsku malenkost i ništavilo u odnosu na Božju veličinu, ili je prevodio sa engleskog gdje postoji riječ “dust”, zajednička i za zemlju i za prašinu… Štagod da je u pitanju, u tom ajetu (stihu) stoji TURAB što doslovce znači ZEMLJA. Dakle, nije tačno da negdje u Kur’anu stoji da je čovjek stvoren od praha.

DRUGO: Jedino što postoji i ostaje nam kao prividna kontradiktornost jeste spomen zemlje, vode i ničega.
Naime, iako čovjek jeste stvoren od ZEMLJE (kako vjerujete i vi kršćani!), u suri el-Enbija’, 30. ajet (21:30) stoji da Allah SVE od vode stvara, što nije kontradiktornost već naučna činjenica koja je tada ljudima bila nepoznata – da sve živo opstoji s vodom i zavisi od nje, pa tako ima organizama koji mogu i bez svjetla, ali ne i bez vode. Također u suri el-Hidžr, 26. ajet stoji da je čovjek stvoren od (صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ) od ilovače (gline), od blata ustajalog, uglavnom u značenju: od mokre zemlje, zemlje natopljene vodom. Tako se odagnava SAMO PRIVIDNA nejasnoća i kontradiktornost: zemlja ili voda, dakle: ilovača (a sve je inače stvoreno od vode), uz to da ponavljam da nigdje ne stoji da je čovjek stvoren od praha (osim da neko pogrešno prevede)!

TREĆE: Uz to da je sve stvoreno od vode, tačno je i da Allah SVE stvara ni iz čega i u to i ti sam vjeruješ!
Dakle, i dok vjeruješ da je Bog čovjeka stvorio od zemlje, ti istovremeno vjeruješ da ga je stvorio ni iz čega, u smislu da On jedini stvara ni iz čega, pa i ako ga je stvorio od (vlažne) zemlje, On je taj Koji je prethodno stvorio zemlju, dok svako mimo Njega i ako nešto “stvara” (oblikuje, proizvede, modelira, napravi, klonira), on to napravi od onoga što je Bog već u prirodi prethodno dao (stvorio).
Dakle, Bog stvara ni iz čega, a onda nešto stvori od onog što je ni iz čega stvorio.
Ni iz čega je stvorio vodu, a od nje stvorenja koja vidimo…

Odgovorio: Ebu Ahmed.