PITANJE:
Selam Alejkum. Ahi imam pitanje ako je neko klanjao pa se posle toga odrekao vjere dal njemu nazivamo selam? Il dal mu uzvracemo selam jer nam ga on prvi uputio?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Oko propisa nazivanja selama nemuslimanu ili odgovaranju njemu na selam postoji više mišljenja.

Prvi stav, koji je i najbliži doslovnom razumijevanju haditha jeste stav da je njima zabranjeno odgovarati na selam i nazivati im ga prvi.

Drugi stav je stav onih koji kažu da im je zabranjeno prvi nazivati selam, ali da je dozvoljeno odgovoriti im na selam, jer se postupak Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem (kad je odgovorio samo sa “we ‘alejkum”) ipak odnosio na Jevreje koji mu nisu nazvali ispravan selam (es-selamu ‘alejkum), već su, provocirajuci, rekli: “Es-Samu ‘alejkum” (otrov/smrt tebi), pa kažu da propis odgovaranja na selam (mušricima koji se pripisuju islamu) ne mora nužno biti tako strog jer nisu poželjeli smrt ni otrov, već smo ih čuli da nam žele selam (mir i spas), te da im nije zabranjeno uzvratiti na selam.

Treći stav je stav onih koji kažu da u nuždi, iz da’wetskih razloga, nije zabranjeno ni nazvati selam njima prvi. Neki od učenjaka Nedžda su ovog stava.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.