Dodatno objašnjenje:

PRVO:
Neko može prigovoriti (ili bar pomisliti) da u mojim odgovorima na pitanja često nema ni ajeta, ni haditha ni fetwe učenjaka na koje se “pozivam”. Radi se o tome da odgovaram ili bratu koga poznajem, ili onome u čijem pitanju se jasno razumije da ima osnove razumijevanja stvari, pa se ne “razmećem” citiranjem ajeta i haditha za koje znam ili imam osnovu da mislim da pitalac dobro poznaje. Međutim, i kad ne citiram tekst, u mom odgovoru se jasno razumije govor o opštepoznatim stvarima (aludiranje, ciljanje na opštepoznate vjerske istine).

DRUGO: Tako je i u ovom slučaju, odgovoru na gorepostavljeno pitanje o finansijskom pomaganju (izdržavanju) roditelja.
Smatrao sam da su pitaocu, a kasnije (postavljanjem tog odgovora ovdje, i pratiocima) poznati ajeti i hadithi o obavezi izdržavanja žene i djece.
Naime, ima nekoliko ajeta, posebno u suri el-Bekare koji spominju obavezu izdržavanja, hranjenja i oblačenja svoje žene i djece, pa i ajeta i haditha koji spominju njihovo izdržavanje i NAKON razvoda braka. I baš zbog jasne obaveze izdržavanja žene i djece, postoje (u ajetima i hadithima) propisi koliko muž (otac) treba da izdvaja na njihovo izdržavanje, gdje se najčešće spominje izraz بالمعروف (bil-maruf), tj. po ‘urfu ili onom što je (koliko je) poznato i uobičajeno u tom narodu da se izdvaja (troši) za te potrebe.
Međutim, nećete naći teksta (ajeta ni haditha) koji naređuje izdržavanje roditelja (posebno, naglašavam, IMUĆNOG roditelja, često imućnijeg od djeteta), a tek nikako tekst koji spominje visinu tog izdržavanja.
Ovim odgovorom mi nikako nije (bio) cilj da ikoga odvratim od pomaganja i izdržavanja roditelja, subhanAllah. Naprotiv.
Ali sam htio ohrabriti brata koji pita ili nekog sličnog brata koji, recimo, ima mjesečna primanja od jedva 400 e, primanja od kojih jedva da preživljava, ali misli da mora davati roditeljima, recimo, 100e mjesečno, iako roditelji imaju penziju u visini (recimo) njegove plate, a možda i ušteđevinu u banci. Time muwehhid otežava svojoj porodici, koja je na tewhidu a oskudijeva, a “puni gušu” roditeljima kojima prihoda “preliva”, a još su često i mušrici.
Dakle, moja poenta je u (ipak) pravljenju, poznavanju i priznavanju razlike između pomaganja onih koje moramo pomagati pa makar bili i imućni (žena i djeca), i (sa druge strane) onih kojima smo dužni činiti svaku vrstu dobročinstva, ali koje (pogotovo ako imaju visoka primanja) ne moramo finansijski pomagati i tako sebi otežavati.
A Allah najbolje zna.
Ebu Ahmed.

P.S. Pošto ovdje nema mogućnosti vašeg komentarisanja, onaj ko ima dobronamjernu primjedbu na neki moj odgovor ili želi neko dodatno pojašnjenje nakon čitanja nekog mog odgovora (npr. želi konkretno dokaz ajetom, hadithom i sl., gdje sam ja to izostavio spomenuti, citirati), može mi pisati na: ebuahmedsemih@hotmail.com