PITANJE:
Esselamu alejkum.
Da li je dozvoljeno ostaviti dijete u emanet kafiru (na nanu mislim) u slučaju majčine smrti, ako nema nikog drugog od muslimana u familiji ko bi se mogao brinuti o njemu (djetetu)?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.
Što se tiče brige (starateljstva) nad djetetom u stanju koje spominjete, kada uistinu nema muslimana koji bi preuzeo brigu nad njim (ni roditelja, ni tetke, ni amidže i slično), svakako da je dijete dozvoljeno dati kafiru (jer već nema muslimana), pogotovo kad je u pitanju osoba koja je prirodno brižna i naklonjena djetetu kao sto je nana.

Ako bi se to izbjeglo, zabranilo, osporilo, dijete bi svakako “palo u ruke” nevjernika, ali tada nevjerničkih službi, “sigurne kuće”, doma za nezbrinutu djecu, gdje bi djetetu prijetila još veča opasnost od odgoja na kufru i grijehu, da Allah sačuva.

Odgovorio: Ebu Ahmed.