PITANJE: Buy Valium England Esselamu alejkum. https://thecriticalreel.com/8weus2df6 Da li je dozvoljeno ostaviti dijete u emanet kafiru (na nanu mislim) u slučaju majčine smrti, ako nema nikog drugog od muslimana u familiji ko bi se mogao brinuti o njemu (djetetu)?

https://www.omgphotobooth.com.au/8vvuhzm8 ODGOVOR: We ‘alejkumus-Selam. Buy Valium From Uk Što se tiče brige (starateljstva) nad djetetom u stanju koje spominjete, kada uistinu nema muslimana koji bi preuzeo brigu nad njim (ni roditelja, ni tetke, ni amidže i slično), svakako da je dijete dozvoljeno dati kafiru (jer već nema muslimana), pogotovo kad je u pitanju osoba koja je prirodno brižna i naklonjena djetetu kao sto je nana.

https://www.wavysurfcamp.com/o4akpboo Ako bi se to izbjeglo, zabranilo, osporilo, dijete bi svakako “palo u ruke” nevjernika, ali tada nevjerničkih službi, “sigurne kuće”, doma za nezbrinutu djecu, gdje bi djetetu prijetila još veča opasnost od odgoja na kufru i grijehu, da Allah sačuva.

Odgovorio: Ebu Ahmed.