PITANJE:
Es-Selamu alejkum.
Je li korištenje opcije “report” (prijavi) na Facebooku, WhatsAppu, Telegramu itd. tehakum?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Tehakum je parničenje ili traženje hukma (presude).
Ako musliman traži presudu iz Allahovog zakona on je time učinio ‘ibadet Allahu, a ako je traži iz zakona taguta (bilo čega što nije Allahov zakon) time je uputio ‘ibadet tagutu suda a veliki širk Allahu.

U slučaju o kom pitaš:
Šta je suština tog postupka? Šta čovjek zapravo učini ako klikne na taj taster na nekoj internet-platformi, društvenoj mreži ili sajtu?
On time prijavi nekog korisnika da bi ga bannovali (izbacili, tj. blokirali mu nalog). Koliko mi je poznato, sva odgovornost prijavljenog se svodi na to i on nakon i mimo toga nema nikakvih posljedica, a kamoli nekog sudskog procesuiranja ili kažnjavanja.

Dakle, ako se sve završava na spomenutom, ako klik na taj taster znači samo prijavljivanje osoblju koje upravlja tom platformom/mrežom/sajtom tog pojedinca ili grupe (korisnika) da bi mu oni onemogućili dalje korištenje njihovih usluga (a ne znači prijavljivanje njega sudskim instancama i tuženje njega) – u tome nema nikakvog harama a kamoli velikog širka tehakuma.

To se može uporediti sa sljedećim situacijama: prijaviti inkasanta ili poštara koji potkrada građane (prijaviti ga poslodavcu), prijaviti direktoru škole nastavnika koji je nasilan prema djeci,…
Ni u jednom od tih slučajeva nema ni traga tehakumu (pokretanju parnice pred sudom), već je riječ o prijavi upošljenika (radnika) njegovom poslodavcu.
Tu nema govora o tehakumu ni širku i jedino što se može razmatrati je eventualni grijeh u tom postupku jer prijavljeni može izgubiti posao, a postupak prijavljivanja liči na “cinkanje”. Ako nepravda ili nasilje koje on čini zaista nisu bezazleni, nema ni grijeha prijaviti ga, da on bude kažnjen (opomenom, novčano ili otkazom), a da ga možda zamijene nekim ko će biti odgovorniji, moralniji, pošteniji i koji neće ljudima činiti nepravdu.

Tako je i u slučaju prijavljivanja korisnika Facebooku i dr.
To ne samo da nije tehakum već u tome nema ni grijeha (niti štetnih posljedica po prijavljenog), posebno ako je prijavljivanje uzrokovao uznemiravanjem ljudi.

Odgovorio: Ebu Ahmed.