PITANJE:
Es-Selamu ‘alejkum. Imam pitanje:
Da li je muslimanu dozvoljeno zvati policiju ili čak susjede kafire u slučaju porodičnog nasilja ako nema muslimana u blizini gdje živi?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Da, dozvoljeno je pozvati policiju u uslovima i okolnostima kakve ste naveli.
Prilikom pozivanja policije musliman treba jasno naglasiti da traži samo njihovu (fizičku) zaštitu, a da time ne želi nikakvo pokretanje parnice, sudskog procesa i slično.
Ako oni kao rezultat njegovog poziva ipak samoinicijativno pokrenu bilo kakvu parnicu protiv nasilnika, 1) to je njihov postupak, grijeh, kufr, a čovjek je odgovoran samo za ono što sam učini, jer “nijedan griješnik neće tuđe grijehe nositi” (ajet), 2) u samoj tužbi će stajati da nasilnika optužuje i tereti država, policija, vlast, ko god, a ne može stajati da je tužbu pokrenuo onaj ko je samo nazvao policiju da se zaštiti, već bi on mogao biti samo svjedok, 3) sve i ako ga pozovu u svojstvu onoga ko tuži, musliman tada treba naglasiti da on nije tužitelj, da on nije pokrenuo nikakvu parnicu, da on nasilnika sudski ne tereti i da ne dozvoljava da se proces vodi kao da ga je on pokrenuo.

Dakle, razlika između istinsara (traženja pomoći u nevolji) i tehakuma (traženja presude) je ogromna i jasna razlika i ko je ne vidi, ne shvata i ne priznaje, njega njegovo neznanje i nerazumijevanje tjera na pretjerivanje u vjeri, na optuživanje ljudi za kufr ili širk koji nisu počinili i na neopravdan tekfir ljudi (muslimana), da nas Allah toga sačuva. Amin.

A pozvati susjede kafire je još i jasnije dozvoljeno, jer u tome nema ni taguta ni snage ni vlasti, ni zakona ni mogućih neželjenih posljednica koje upravo spomenuh.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.