PITANJE:
Selamu Alejkum. Imam jedno pitanje:
U Evropi u nekim gradovima uskoro uvode obaveznu vakcinaciju. Ima brace koji bi da plate doktorima odredjenu kolicinu novca da bi ih doktor zaveo kao da su primili vakcinu, a u stvarnosti nisu je primili.
Zanima me da li je to podmicivanje doktora.
I da li imate neki svoj stav o vakcinaciji. ALLAH vas nagradio.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Što se tiče pitanja o vakcinaciji, da bih na njega decidno odgovorio, morao bih poznavati stanje i detalje te vakcine, a to ne znam. Nisam od ljudi koji pozitivno govore o toj vakcini kao da su vrhunski doktori medicine, pa jos upoznati sa dobrim stranama te vakcine (u šta se ne smiju zakleti ni oni koji su je izumjeli), niti sam od onih koji govore toliko negativno o toj vakcini kao da dobijaju podatke “iz prve ruke”, direktno sa tajnih zasjedanja masona i iluminata.
Napominjem da se ja nisam vakcinisao i da se trudim da to bez velike nužde ne učinim.
Ono što ja o vakcinaciji mislim možeš pročitati na sljedećem linku:
https://kelimetul-haqq.org/pitanje-o-vakcinaciji-protiv-korona-virusa/

Međutim, što se tiče podmićivanja u slučaju koji si spomenuo, ono je dozvoljeno.
Zašto to kažem?
Podmićivanje (mito) jeste zabranjeno, međutim ni ta zabrana nije bezuslovna.
Naime, podmićivanje je zabranjeno jer se time nanosi šteta društvu, pa neko daje novac “ispod ruke” čovjeku koji već prima platu za to što čini. Ili da neko daje novac da bude primljen na posao za koji nije kvalifikovan, pa bude primljen on koji nema ni zvanja ni znanja ni iskustva, a odbije se onaj koji taj posao zaslužuje.
Međutim, u situacijama kada je muslimanu oteto neko pravo, kada mu je ugrožena čast i sl., tada je dozvoljeno mitom POVRATITI to pravo.
Dakle, za razliku od “povratka oduzetog prava” putem tehakuma (pokretanja parnice) koji je veliki širk i nikako nije dozvoljen, MITO je u osnovi zabranjen (ali ne i širk/kufr), pa ga nužda dozvoljava.
Na primjer, žena muslimanka se treba poroditi, a na smjeni je namrgođeni doktor-mušrik koji ne želi da posao oko porođaja prepusti doktorki. Da bi muslimanka sačuvala svoju čast, dozvoljeno je dati mito (bilo njemu da se skloni ili njoj da ga ubijedi da ona preuzme posao).

Dakle, ako musliman vjeruje da je vakcinisati se opasno i nesigurno, nema sumnje da mu je dozvoljeno da zaštiti svoje zdravlje i sigurnost, tako što će nekoga častiti (podmititi) da mu da papir da se vakcinisao.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.