PITANJE:
Selamalejkum. Zanima me ova muslimanska nova godina sto tako nazivaju, dal je to bilo u poslanikovo vreme.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Ti si, elhamdu lillah, u samom pitanju, dao pola odgovora ili više od toga, jer si pitao da li je to postojalo u Poslanikovo vrijeme; dakle ako nije, jasno ti je da je to novotarija koja se treba odbaciti.

Naravno da to nema ništa sa islamom.
To nije činio, obilježavao, slavio… ni Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, njegovi ashabi niti tabi’ini (generacija nakon ashaba) niti generacije nakon njih.
Nisu slavili ni rođendan Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem (mewlud) niti Novu godinu, iako su ZNALI kad nastupa.

Međutim, informacija i svijest da recimo noćas nastupa Nova godina njima je bila bitna samo radi računanja vremena, samo radi znanja koja je godina, radi evidencije, pamćenja događaja, neke bitke, nečijeg rođenja i smrti i sl., a nikako to nisu ničime “obilježavali”, slavili, proslavljali, veselili se, recitovali, pravili bine i tribine, a kamoli pjevali i svirali kako to čine današnji zabludnici.

A selefi (imam Malik i ostali) su divno rekli da ovaj ummet neće napredovati i uspjeti osim onako kako je napredovala i uspjela prva generacija.
Dakle, mi ne možemo biti veći muslimani od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, i njegovih ashaba, radijallahu ‘ahnum, a ubacivanjem u vjersku praksu onoga što nije od nje se (svjesno ili nesvjesno) to pokušava predstaviti.
Kako su selefi govorili, uvođenjem novotarija u vjeru se ustvari Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, optužuje da nije u potpunosti dostavio vjeru, tj. da je vjera došla manjkava (pa je u potrebi da ljudi nakon stotina godina od sebe u nju ubacuju, ne bi li je upotpunili), da Allah sačuva.

Odgovorio: Ebu Ahmed.