PITANJE:
Esselamu alejke ve rahmetullahi ve berekatuhu akhi.
imam pitanje za tebe, a vjerujem da ce zanimati i mnoge koji ovo rade iako im je sumnjivo (ne znaju da je haram ili halal), ali to cine po svome nahodjenju.
Naime, kao sto je slucaj sa kosom, tako je i sa bradom, ako insan ne sisa njene vrhove, ona ispuca i uvrne se, dlaka postane slaba, suha, te lahko “lomljiva”, vise opada, razrijedi se, neke dlake su duze, a pri vrhu su rijetke i providne.
Da li je dozvoljeno da se samo “kresu”, potkresuju vrhovi brade i ujednacava njena duzina ako nije jednaka (ako je negdje duza, a negdje kraca), uz napomenu da je meni ionako prirodno brada malo ispod duzine sake. Primjetio sam da ovo mnogi cine, a kada ih upitam sta im je dokaz, sami ne znaju.
Allah te nagradio svakim khajrom na oba svijeta.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Opštepoznata stvar je da bradu treba pustiti, a da brkove treba kratiti, prema jasnim riječima Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem:
انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى
“Kratite brkove, a puštajte brade” (hadith bilježi imam el-Bukhari, br. 5893, kao i imam Muslim, en-Nesa’i i Ebu Ja’la).

Iako neko ovo “puštajte brade” može shvatiti doslovno i smatrati da je zabranjeno sve što je suprotno tom “puštanju” (dakle, da je zabranjeno svako i najmanje skraćivanje brade), islamski učenjaci smatraju da se smije i može od brade “uzeti” (skratiti) ono što prelazi dužinu šake.

Dakle:

1) svi islamski učenjaci su saglasni da je brijanje brade haram, da je to oponašanje nevjernika, oponašanje žena i unakaživanje muževnosti čovjeka, 

2) prema nekim učenjacima je pohvalno nikako je ne dirati (pustiti je da raste i ništa od nje ne uzimati),

3) dozvoljeno je bradu skratiti preko dužine šake.

Naime, prenosi se da su od brade “uzimali” (bradu kratili) neki ashabi, a poenta je u tome da nije zabilježeno da im je iko (ostali ashabi ili tabi’ini) na tome prigovorio.

Imam el-Bukhari u svome “Sahihu” navodi:
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ
“A Ibn ‘Umer je, kada bi obavljao hadždž ili ‘umru, hvatao šakom svoju bradu i od nje “uzimao (tj. kratio) ono što prelazi (tj. dužinu šake)” (br. 5892)

Dakle, ‘Abdullah ibn ‘Umer je praktikovao ukloniti od brade ono što bi prelazilo dužinu šake, a znamo koliko je on bio principijelan u slijeđenju sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, a na to dodajmo da mu niko nije prigovorio u tom postupku, pa ni el-Bukhari taj njegov postupak ne spominje kao njegovu pogrešku niti grijeh, već prije kao pouku ili dozvoljenu opciju.

Također se prenosi da je i Ebu Hurejre viđen da krati svoju bradu (predaju bilježi Ibn Sa’d u “Et-Tabekatul-Kubra”, 4. tom, 334. str.).

Štaviše, prilikom tumačenja Allahovih riječi:
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ 
“I da potom uklone prljavštinu sa sebe…” (sura el-Hadždž, 29. ajet), imam et-Taberi bilježi ispravnu predaju da je Ibn ‘Abbas rekao: “Ovo se odnosi na brijanje brade, kraćenje brkova, brijanje dlaka ispod pazuha i sa stidnih mjesta, kraćenje noktiju i “uzimanje” od brade” (“Tefsirut-Taberi”, 17. tom, 196. str.).

Dakle, Ibn ‘Abbas ne samo da je to skraćivanje smatrao dozvoljenim, već je smatrao da je to jedan od postupaka koji se treba učiniti prilikom ‘umre ili hadždža.
Slično mišljenje et-Taberi navodi i od prvaka tabi’ina Mudžahida, rahimehullah.

Također se bilježi da je imam Malik rekao: “Nema smetnje da čovjek od svoje brade uzme ono što previše izraste” (komentar Malikove “Muwette” od imama Ebul-Welida el-Badžija, 7. tom, 266. str.)

Nakon sagledavanja spomenutih dokaza za dozvoljenost kraćenja onoga od brade što prelazi dužinu šake, niko se neće usuditi i reći da se ne smiju skratiti od brade (iz vizuelnog razloga) one dlake koje “štrče” (vire i izdvajaju se od ostalih i od oblika brade), a još i prije (iz zdravstvenog razloga) one koje su se “rascvjetale, pukle, razgranale” i sl., pogotovo ako sve to kraćenje ne narušava dužinu brade, a to može biti na dva načina:

a) da se te dlake (ili čitava brada) skrati na dužinu šake, ili

b) da se samo te dlake (njih nekoliko ili desetak, dvadesetak dlaka) skrate i na kraće od dužine šake ili da se nekoliko dlaka sasvim i uklone, ali da brada i dalje ima svoju dužinu šake i dužu.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.