PITANJE:
Pitanje je: Ponekad idem u dzamiju, a imam je musrik. Da li da nikako ne klanjam zbog fitne ili mogu da stanem u saff, da pravim pokrete bez nijeta namaza za njim?

ODGOVOR:
Najispravnije je i najbolje nikako ne klanjati za takvim imamom.

Mozda je nekada, jednom u godini, dvije, tri,… čovjek u situaciji da ne može lahko da ispolji din, da se boji neprijatnosti, napada ljudi ili nešto slično, pa da u takvoj iznimnoj situaciji otklanja namaz sa njima, sve vrijeme njih smatrajući mušricima i svoj namaz sa njima neispravnim, te ga naklanjati odmah nakon toga kad se od njih odvoji.

Ako ih tekfiri i naklanja (ponovi) taj namaz, čovjek ostaje musliman, a može biti griješan ili opravdan.
Ali to mora biti vrlo rijetko (a najbolje nikako), a ne da čovjeku to bude česta praksa, i zato što je zabranjeno, a i zato što se time ništa ne postiže.
Cilj da’we je obznanjivanje istine a ne njeno skrivanje.
Naš cilj je ispoljavanje dina a ne gluma i prikazivanje da smo na njihovoj vjeri.
Tewhid se neće uzdići (drukčije), osim sa jasnoćom odricanja i poziva u istinu, te saburom na tome.

Odgovorio: Ebu Ahmed.