PITANJE:
Ako je najgore biti tagut, zasto ce onda licemeri biti na dnu dzehennema a ne Taguti ?

ODGOVOR:
Zanimljivo pitanje, ali u islamu zaista nema kontradiktornosti.

Istina, svi mi koristimo izraz da je nešto gore od nečega, a da time i ne mislimo na gore, vec možda samo štetnije.
Na primjer, neko će reći da su Bošnjaci koji klanjaju a čine širk gori od ateista jer sa ateistom znaš na čemu si, a mušrik koji klanja može nekoga zbuniti, pa još ako je učen i zabluditi ga. Međutim, sve vrijeme je jasno da je ateista (koji poriče da Stvoritelj i postoji!) svakako gori od mušrika klanjača.
Ili će neko olahko reći da je medresa gora od gimnazije jer djetetu u gimnaziji uopšte i ne spominju vjeru i lakše se sačuva, a u medresi mu pamet može biti pomućena titulama predavača: dr., mr., hfz.,… pa da njihovu zabludu ne prepozna kao zabludu. Međutim, sve vrijeme je jasno da je gimnazija gora od medrese, ako se dijete iako umije sačuvati zablude.
Tako je i šejkh Muhammed ibn ‘AbdulWehhab na kraju svoje risale أصل الدين الإسلام (“Osnova vjere islama”) spomenuo deset skupina koje se protive tewhidu, pa je pri spomenu pretposljednje, devete od njih, rekao:
ومنهم – وهو أشد الأنواع خطرًا – من عمِل بالتوحيد ، لكن لـم يَعرف قـدره ، ولـم يُبغض من تركه ، ولم يكفرهم.
“Od njih su – i oni su od svih vrsta najopasniji – oni koji rade po tewhidu, ali ne znaju njegovu vrijednost i ne mrze one koji su ga ostavili, niti ih tekfire”.
Pa iako je realnost takva da su svakako gori i često i opasniji mnogi prije te devete kategorije, šejkh je ove opisao time, znajući da su najbliži Istini i možda baš time i najopasniji jer vjernici mogu pogriješiti i nekada ne uvidjeti njihovu zabludu.

U pitanju koje si postavio nije riječ o tome ko je gori, opasniji, već ako je biti tagut već gore od biti munafik (licemjer), zašto oni (taguti) neće biti na dnu džehennema, već će to biti munafici?

Uglavnom, radi se o stvari koja nam je tek djelimično poznata i smatram da se time ne treba zamarati.
Dovoljno je ne biti ni tagut ni licemjer, ne dao Allah, nakon toga znati koliko je to pogubno biti, te tekfiriti tagute (i licemjere, svakako, ali tagute i kao kategoriju i pojedinačno, ali licemjere samo kao kategoriju, tj. vjerovati da su oni kafiri, ali njih poimenice i pojedinačno ne znamo, baš jer se predstavljaju muslimanima, da Allah sačuva).

Nastaviću odgovor samo spominjući ti sve moguće situacije, tj. sva moguća objašnjenja onoga o čemu si pitao.
Neko će možda reći da detaljišem i teoretišem, ali ću ja to ukucati samo da bih pokazao ŠTA JE SVE MOGUĆE, a da istovremeno dvije stvari nikako i nikada ne mogu biti moguće:
a) da Allahova vjera ima nedostataka ili kontradiktornosti,
b) da je Allah prema bilo kome nepravedan.

PRVO: Iako si ti rekao da je najgore biti tagut, i to je opet diskutabilno, jer je itekako ispravno reći da je najgore biti munafik, jer je munafik licemjer, dvoličnjak, prepredenjak, onaj koji se pretvara, koji krije svoje pravo lice i pravo stanje i pravo vjerovanje, koji glumi ispravno vjerovanje i koji se ulizuje vjernicima.
Ovo stanje je najodvratnije i prepoznatljivo kao ogavno ljudima samom fitrom. Nečasno i gadno je biti lažov, biti licemjer, sjedeti na dvije stolice.

DRUGO: Ipak, ni fitra nije ta koja će nam određivati šta je gore od čega, a šta je najgore, već je to Allahova Objava, ako u njoj ima nešto na temu o kojoj se raspitujemo.
Pa ako je Allah rekao da će licemjeri biti na dnu džehennema (a jeste, rekao je to u suri en-Nisa’, 145. ajet), onda se to može shvatiti kao osuda licemjera na to da su najgora kategorija ljudi, jedno jer je šteta od njih zaista uvijena, prikrivena i veća negoli samih taguta, a drugo jer je boravak na samom dnu džehennema ukazatelj toga, jer Allah neće najgorom kaznom kazniti nekoga ko nije bio najgori.
Kazniti nekoga ko nije najgori najgorom kaznom, a onoga ko jeste bio najgori kazniti blažom kaznom – to bi bila nepravda koja Allahu nikako nije svojstvena.
Svako može i pogriješiti, ili učiniti nekome nepravdu, namjerno ili nenamjerno, jedino je Gospodar Svjetova od toga sasvim čist.

TREĆE: Moguće je da taguti budu na stepenu iznad, “tik” iznad samog dna džehennema (na kome su munafici), a da opet oni (taguti) budu kažnjeni teže, žešće mnego munafici koji su “sprat ispod”.
Jer, iako jeste rečeno da će munafici biti na dnu džehennema, da li je doslovce rečeno da će taguti biti kažnjeni manje (blaže) od njih? Nije.

ČETVRTO: Ne mora kategorički ni značiti da će SAMO licemjeri biti, jedino oni, na tom dnu džehennema!
Dakle, Allah je rekao:
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
“Licemjeri će na dnu džehennema biti i nećeš im naći zaštitnika ni pomagača” (sura en-Nisa’, 145. ajet)
Neosporno je i niko ne smije ni posumnjati: Licemjeri će biti na dnu džehennema.
Ali, da li iko smije kategorično reći da niko mimo njih neće biti na tom dnu?
Zar nije sasvim moguće da uz licemjere, na dnu džehennema budu mušrici, posebno oni koji su se “istakli” u zlostavljanju muslimana, kao i taguti? Itekako da je moguće.

Tako da se, ponavljam, ne treba opterećivati stvarima koje nam nisu potanko i sasvim jasno objašnjene (a nisu upravo jer nije bilo nužno da to znamo).
Dovoljno je spoznati zlo tagutijjeta i munafikluka.

Allah neka se smiluje onome ko to spozna, ko se toga kloni i ko tekfiri tagute i mušrike i ko na tome umre. Amin.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.