PITANJE:
Esselmu alejkum! Evo jedno kratko pitanje ?
Da li se nakon 2. rekata akšam namaza dizu ruke do ramena govoreći “Allahu Ekber” , i da li je uopšte ispravno dizati ruke do ramena nakon 2. rekata u Podne, Ikindija, Akšam i Jacija namazu?
Da li greska pri izgovaranju salavata na Poslanika s.a.w.s i ponavljanje istog kvari namaz ili je potrebna možda sehvi-sedzda?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

O DIZANJU RUKU:
Svakako da se ruke dižu u situacijama koje si spomenuo.
Ruke se dižu (spram ramena ili ušiju) u 4 situacije u namazu:
1) Prilikom početnog tekbira, ulaskom u namaz,
2) Prilikom odlaska sa kijama (stajanja) na ruku’ (pregibanje),
3) Prilikom povratka sa ruku’a (pregibanja),
4) Prilikom ustajanja sa sjedenja nakon drugog rekata (ustajanje na treći rekat).
Iako postoje neki hadithi koji spominju opis namaza određenih ashaba, da su klanjali dižući ruke samo pri početnom tekbiru, to su jedan ili dva haditha, pa makar bili i vjerodostojni. Međutim, naspram njih stoji desetak haditha koji spominju dizanje ruku u sve četiri spomenute situacije.
Štaviše, spominje se da ČETRDESET ashaba prenose hadith o tome da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem, dizao ruke u sve 4 spomenute situacije. Četrdeset ashaba.
Od njih je najpoznatiji hadith koji o tome prenosi ‘Abdullah ibn ‘Umer, radijallahu ‘anhuma, a koji bilježe i Bukhari i Muslim u svojim “Sahihima”.
Uz to, imam el-Bukhari ima posebno kraće djelo, knjižicu pod nazivom “Ref’ul-Jedejni fis-Salah” (Dizanje ruku u namazu), koja je nedavno prevedena na naš jezik i štampana.

O UČENJU SALAWATA:
A što se tiče salawata, njegovo potpuno izostavljanje ili greška prilikom učenja njega, ne kvare namaz.
Ništa od toga ne utiče na ispravnost namaza, jer učenje salawata nije ni wadžib i rukn.
Ako se izostavi ono što je u namazu wadžib (npr. prvo sjedenje nakon dva rekata), treba se učiniti sehwi-sedžda, a ako se izostavi nešto što je u namazu rukn (npr. jedna od dvije sedžde ili ruku’), čitav rekat se treba smatrati neispravnim i klanjati još jedan umjesto tog rekata.
Međutim, učenje salawata (iako itekako vrijedno i pohvalno) u namazu nije ni wadžib ni rukn, već je sunnet, a za izostavljanje sunneta u namazu nije potrebno ništa nadoknađivati.
Da, takav namaz može biti manje vrijedan, okrnjen, donijeti manju nagradu, ali jednostavno za izostavljanje sunneta (recimo učenja sure na drugom rekatu) nije propisana nikakva ispravka.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.