Nije musliman onaj ko ne tekfiri zakonodavca mimo Gospodara svjetova

Downloadujte vrijednu knjižicu “NIJE MUSLIMAN ONAJ KO NE TEKFIRI ZAKONODAVCA MIMO GOSPODARA SVJETOVA” autora Ebu Hamze el-Afganija, koja obrađuje izuzetno važnu i aktuelnu temu. Naime, autor jasno i argumentovano iznosi i dokazuje da čovjeku – da bi bio musliman – ne samo da nije dovoljno da čini ‘ibadet Allahu, pa niti da na to doda i nečinjenje Njemu nikoga ravnim (nečinjenje širka), već da njegov islam nije ni ispravan ni prihvaćen sve dok ne tekfiri poznate tagute (u ovom kontekstu, tagute suda tj. lažne zakonodavce). Dakle, nema islama onaj ko lažne zakonodavce (parlamentarce) smatra muslimanima, pa makar klanjao i postio, makar činio ‘ibadet Allahu a klonio se širka. Pročitajte risalu i u njoj iznešene dokaze i preispitajte svoje stanje i iman.