musliman ili musrik slika

Downloadujte knjigu ”MUSLIMAN ILI MUŠRIK” autora Ebu Hamze el-Afganija, koja na prelijep i jasan način izlaže obavezu činjenja ‘ibadeta samo Allahu, klonjenja širka i tekfira mušrika, a uz to i odgovara na poznate šubhe, nejasnoće i zablude kojima se činjenje širka pokušava opravdati, a počinilac širka (mušrik) nazvati muslimanom (onim koji čini ‘ibadet samo Allahu). Veoma korisna knjiga.