LAŽ NA VJERU ER-RAHMANA U KORKUTOVOM PRIJEVODU KUR'ANA

Downloadujte knjigu ”LAŽ NA VJERU ER-RAHMANA U KORKUTOVOM PRIJEVODU KUR’ANA”, koja (kako joj i samo ime govori) dokazuje neispravnost ovog tako rasprostranjenog prijevoda Kur’ana na bosanski jezik. Autor ovog prijevoda je učinio nepravdu Allahovoj Knjizi i vjeri islamu time što je u mnogim ajetima iskrivio značenje i poruku ajeta, prevodeći sveobuhvatnu riječ ”ibadet” riječju ”namaz / klanjanje”, riječ ”širk” riječju ”smatranje nekoga Allahu ravnim”, riječ ”tagut” riječju ”šejtan”, te iskrivljavajući i poričući mnoga Allahova Svojstva. Knjiga je puna upoređivanja i dokaza neispravnosti ovog prijevoda Kur’ana.