PITANJE:
Mozete li objasniti sta znaci kad se nekima,a zapravo mnogima, pricini da su razapeli nekog?
Zasto bi Bog nekog drugog uopst erazapaeo ako je to nepravedno? Jel onda takav bog kakvog predstavljate, zapravo vara ljude i pravi opsene?

ODGOVOR:

PRVO: Precizno gledano, Kur’an ne kaže jasno i doslovno da je neko uopšte razapet. Dakle, u Kur’anu stoji sljedeće: “A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je silan i mudar.” (sura/poglavlje en-Nisa, 157. i 158. ajet/stih)
Dakle, Allah nije decidno rekao da je neko svakako razapet, a da se ljudima učinilo da je taj razapeti Isa (Isus), već da se ljudima učinilo da su ga razapeli. Šta ako niko nije razapet, ako je krst (ili drugo mjesto gdje je navodno ubijen), bio “prazan”, ali je učinjeno da se ljudima pričini da je neko (Isa/Isus) na njemu?

DRUGO: Islamski učenjaci su uglavnom na stavu da neko jeste bio ubijen. Ako je neko uopšte bio ubijen i ako je taj neko, kako spominju neki islamski učenjaci, bio onaj koji ga je prodao, izdao (kod kršćana poznat kao Juda Iskariotski), to ni tada ne bi bila nepravda! Allah nije nepravedan. Smrtna kazna je pravedna kazna za izdajnika, za onoga ko bi, recimo, u stanju rata, bio “navigacija” nevjernicima da ih nahuška, “napujda”, usmjeri, dovede da napadnu vjernike i pobiju ih. U ovom slučaju, oni koji su nastojali, pokušali ubiti Allahovog Poslanika, kao i onaj koji bi ga njima izdao, prodao, svakako da zaslužuju smrtnu kaznu. Ako onaj ko radi na ubijanju Božjeg poslanika ne zaslužuje smrtnu kaznu, pa ko je zaslužuje? A da ne govorimo da je za kršćane Isus Božji sin ili Bog lično (da Allah sačuva mnogoboštva!). To samo spominjem u kontekstu grijeha onih koji su ga pokušali ubiti!

TREĆE: Bog koji je obmanuo ljude da su uistinu ubili onog kog su namjeravali, ali ga je Allah zaštitio, nije Bog koji je varalica, već pravednik. Na grubost uzvratiti grubošću nije nepravda. Ono što su ti ljudi pokušali i htjeli učiniti je mnooogo gore negoli ono što je Allah njima učinio obmanuvši ih da su uspjeli. Ono što ih za to na Sudnjem danu čeka još je gore, a ni to nije ništa drugo do savršena pravda.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.