Kitabu tewhid

Downloadujte knjigu ”KITABUT-TEWHID” (KNJIGA TEWHIDA) šejkha Muhammeda ibn ‘AbdulWehhaba, Allah mu se smilovao, u kojoj je na jasan i koncizan način spomenuo osnove vjerovanja svakog muslimana, ali i sve ono što poništava čovjekovu vjeru, sve potkrijepljeno jasnim dokazima. Riječ je o knjizi o čijem kvalitetu i važnosti dovoljno govori to da je prevedena na desetine jezika, štampana u mnogo izdanja, a na svakom jeziku na koji je prevedena tumačena je od strane nekolicine komentatora… Jedna od najčešće komentarisanih islamskih knjiga, bilo to pisanjem djela (komentara) ili putem predavanja u džamijama.