PITANJE:
Selamu aleykum
Imam pitanje o propovjedniku i sheikhu općenito.
Šejh ima kufr izjave i istovremeno izjave koje govore potpuno protiv toga kao da je ibn Baz je opravdan i istovremeno kaže na drugom predavanju da je kafir.
Kako se sada postupiti u ovoj situaciji i da li zapravo mora se vidjeti Teuba od njega?

ODGOVOR:
We ’alejkumus-Selam we rahmetullah.

Kada nam od jednog istog čovjeka dođu suprotstavljene izjave na jednu istu temu (jednog istog učenjaka hvali i kudi, za istu stvar kaže da je kufr i da nije, i slično tome), prvo što trebamo pomisliti jeste da je taj čovjek promijenio mišljenje o tome, tj. da je u jednom period mislio jedno a onda počeo misliti drugo.
Ako je tako, moramo se potruditi saznati šta je došlo nakon čega, tj. koji od ta dva stava je noviji, jer je to ono posljednje čime se čovjek pokajao od prethodnog i na osnovu toga mu sudimo (ga ocjenjujemo).
Tako je najispravnije i najpravednije postupiti.

A ako se desi da saznamo da taj čovjek nekako u isto vrijeme i hvali i kudi istog učenjaka, da u istim danima za istu stvar kaže da je kufr i da nije, od pravednosti je da se ispita njegovo stanje, tj. šta je njegovo pravo mišljenje, a gdje se možda nedovoljno jasno izjasnio.
Dakle, ne zaključivati preuranjeno.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.