PITANJE:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Kako da ostvarim taqwu? Imam osjecaj kao da se bojim Allah-a (swt), ali nisam siguran.
JazakAllah Khairan.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahu we berekatuh.

Kako reče Resulullah, sallallahu ‘alejhi we sellem: “Upitani ne zna ništa više od onog koji pita”. Tj. postavio si pitanje na koje nije lahko odgovoriti, jer nema neke posebne “formule” i “recepta” po kome bi se postupilo. To je više stvar čovjekove iskrenosti i uvjerenja.

Ali, eto, neki savjet bi bio (a njime savjetujem najprije sebe, pa druge) da čovjek što više čini dobra djela: da redovno klanja namaz i bude skrušen u njemu (po mogućnosti u džematu), da razmišlja o Allahovom stvaranju i Njegovoj veličini, da spominje Allaha (zikri, Allahu se dovom obraća) i razmišlja o tim riječima, da uči Kur’an i iščitava njegovo tumačenje, čita hadithe i životopis Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem, da sluša emotivna predavanja i kazivanja i čita knjige na tematiku reka’ika (onoga što raznježava srca).

Uz iskrenu namjeru i dovu Allahu, inša’Allah da će se iman i bogobojaznost povećati.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.