PITANJE:

Es Selamu ‘alejkum we rahmetullah. 

Da li je veliki sirk ako neko okaci npr. mali mushaf, neki ajet, ili lancic sa Allahovim imenom, sa ubjedjenjem da to stiti od zla? 

ODGOVOR:

We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

PRVO: 

Postoji mogućnost da neko nosi napisane neke ajete ili hadithe ili dove da bi ih naučio napamet, tj. da bi ih imao uz sebe i odatle ih iščitavao, obnavljao, preslušavao se… 

Tada je to sasvim dozvoljeno, iako bi se trebalo izbjegavati zbog pogrešnog utiska koji ljudi mogu imati ili zbog ulaska sa time na nečista mjesta.

DRUGO: 

Djelo kačenja nečega sa ubjeđenjem da je to sebeb Allahovog čuvanja, tj. da će Allah osobu sačuvati jer nosi to na sebi je djelo malog širka i ne izvodi iz vjere jer se osoba nije sasvim oslonila na taj predmet, već je osnova njenog tewekkula (oslonca) i dalje usmjerena Allahu. 

Kad su u pitanju hamajlije koje sadrže Allahovo ime, kur’anske ajete, dove is sunneta i sl., njihovo kačenje (nošenje) ne samo da nije veliki širk, već ima selefa (ashaba i tabi’ina) koji su to dozvolili i to je poznato pitanje u knjigama akide. Naravno, radi se o, kako rekoh, nošenju toga uz uvjerenje da će Allah Svog roba sačuvati zbog bereketa Njegovih riječi koje su na toj hamajliji, tj. da se čovjek sve vrijeme oslanja samo na Njega.

TREĆE: 

Međutim, ako osoba smatra i vjeruje da će je taj predmet (sam po sebi) čuvati, ako se sasvim oslanja na taj predmet, to je onda djelo velikog širka i djelo koje izvodi iz vjere, pa makar taj predmet bio i mushaf.

Odgovorio: Ebu Ahmed.