PITANJE:
Da li je dozvoljeno koristiti termin “obožavam” za bilo kog/šta osim u smislu činjenja ibadeta Allahu s.w.t.?

ODGOVOR:

Naravno da nije.
Samo se Allahu čini ‘ibadet (samo se On obožava).
Nažalost, izraz “Obožavam… (to i to)” se ustalio i ljudi time uglavnom ne žele reći “činim ‘ibadet”, već (iako je sama riječ “obožavati” izvedena iz riječi “Bog”) ipak time žele reći da nešto mnooogo vole.

Ali, kao u svemu, i ovdje moramo biti u sredini između neopravdane blagosti i neutemeljenog pretjerivanja u strogosti.
Pa kao što nećemo reći da je to dozvoljeno reći (već kažemo da je haram), nećemo ni reći da je onaj ko to kaže počinio kufr i postao nevjernik, sve dok tim pojmom cilja na ljubav a ne ‘ibadet.

Zaista je poznato da ovakvog prenaglašenog izraza nema u svakom jeziku.
Zato tvrdim da je požurio i pogriješio svako ko je onoga ko je rekao da “obožava ćevape” usiljeno optužio za kufr, pod izgovorom da je on sam “priznao” (izjasnio se) da obožava nekog drugog mimo Allaha ili uz Njega.

Međutim, ako bismo od onog Bošnjaka koji na svom jeziku izgovori da “obožava ćevape” zatražili da to prevede na, recimo, arapski ili engleski jezik, tvrdim da on ne bi rekao “أعبد” niti bi rekao “I worship”, već bi rekao da mnogo voli, recimo, ćevape ili šta već…

Da su te riječi “vanjštinski kufr” može tvrditi samo onaj ko “razmišlja na arapskom” ili nekom drugom jeziku i ne želi da uzme u obzir taj ‘urf naših prostora, taj izraz koji jeste loš ali ne ukazuje na jasni kufr onoga ko ga izgovori.

Uporediću ovo sa jednim sličnim izrazom u albanskom jeziku. Albanci (možda ne svih prostora, ali kosovski Albanci) imaju naviku da umjesto “vlasnik/gazda” kuće, kažu “Zoti i shtepise” (doslovce: bog kuće). Jasno je da onaj Albanac koji bar ponekad klanja mora imati obzira, shvatiti zlo ovog izraza i izbjegavati njegovu upotrebu. Ali, zar ćemo nekome koga znamo kao muslimana, a kome bi se desilo da za sebe kaže da je on u svojoj porodici “Zoti i shtepise”, reći da je on time obznanio svoj tagutijjet i da se predstavlja Bogom lično? Zar ćemo muwehhidu pripisati da je time želio značenje koje tim izgovaranjem ne želi ni najgori ateista ili psovač Allaha? Čak ni takav time ne želi za sebe reći da je on Bog, već samo vlasnik, ma koliko blesav bio taj izraz i ma koliko griješan bio onaj ko to izgovori.

Dakle, onaj ko bi te stvari rekao je time itekako griješan, ali nije nevjernik.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.