Isukana sablja pdf knjiga

Downloadujte knjigu ”ISUKANA SABLJA” autora Ebu Muhammeda el-Makdisija (Allah popravio njegovo stanje). Autor je na sažet način obradio štetu i kob vrijeđanja Allaha, Poslanika i vjere, te propis onoga ko to čini (tj. činjenicu da je takav nevjernik).