PITANJE:
Eselamu alejkum, imam jedno pitanje.
Da li je ispravno prihvatiti odlazak na hadz ako su te pocastili novotari, jer u zadnjih nekoliko godina, nastrojani novotari salju svoje poslusnike ili one koje zele robovima svojim uciniti, kao sto ove godine salju poklonjenim hadzom biznismene, koji nisu nikada prije bili niti ga obavljaju od svojih sredstava.
Da li smije osoba da prihvati takvu ponudu ili mora hadz da se obavi iskljucivo svojim novcem? Allah da te nagradi.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Nema sumnje da se na hadždž treba ići svojim, halal imetkom.
Ali ako insan nema sredstava da ode, a ukaze mu se prilika da ode u sklopu neke humanitarne organizacije ili na račun nekog pojedinca (rođaka, poznanika, bio on musliman, novotar, griješnik ili mušrik, tagut), inša’Allah da u tome nema ništa sporno i da mu je hadždž primljen.
Čovjek će imati nagradu za obavljen hadždž i za svaki namaz obavljen u Dvije Džamije (gdje se obavljen namaz mnogostruko nagrađuje), pa sve i ako nema onaj dio nagrade za žrtvovanje (izdvajanje) imetka za sredstva puta.

Čovjek tako obavljen hadždž zaista može smatrati hadždžom kojim je izvršio obavezu, a ako je malo sumnjičav, onda čim stekne dovoljno imetka da ode, neka ode svojim imetkom i to je to.
A ako je prije tog hadždža već bio obavio hadždž svojim imetkom, itekako da nije sporno da ode na račun nekoga i smatra i taj hadždž validnim. Ako je taj neko ko mu je to finansijki omogućio musliman, makar novotar ili griješnik, i on će imati udio u njegovoj nagradi, a ako je kafir, on neće imati nagradu za to, ali će onaj ko je obavio hadždž imati nagradu hadždža.

Sredstva putovanja na hadždž i troškova tamo su samo način stizanja tamo da bi čovjek obavio hadždž, ta sredstva ne spadaju u ruknove hadždža, pa tako čovjek koji živi u Mekki nema tih troškova.
A uslovljavanje da se na hadždž ide halal imetkom je samo iz razloga da se muslimani ne upuste u haram poslove i novcem od toga obavljaju hadždž.

Sve prethodno rečeno je odgovor na pitanje da li je tako obavljen hadždž primljen, validan, a nema sumnje da je bolje obaviti hadždž trošenjem svoga novca i da je nagrada za tako obavljen hadždž veća od nagrade za hadždž obavljen tuđim novcem, makar donator bio musliman i imetak halal.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.