PITANJE:
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ako bi žena, bez osnovane sumnje potvorila muža za blud i/ili teško povrijedila njegovu i čast njegove porodice, te ga fizički napala, da li je može razvesti?
I kakav je propis potvore za blud čestitog vjernika, ako znamo koliki je grijeh isto učiniti vjernici?
Na kraju – interesuje me Vaš savjet: kako smatrate da je najbolje postupiti u takvoj situaciji?
Unaprijed hvala na odgovoru

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

PRVO:
Što se tiče prava muža da ženi da razvod braka, on to može učiniti i za stvari mnogo manje i bezazlenije od stvari koje si opisao, štaviše bez ikakvog povoda. Da, čovjek može biti u nekoj mjeri griješan ako time povrijedi ženu koja mu je pomagala na putu dobra, međutim pričamo o razlozima za razvod braka.

U mnogim pitanjima islamski propisi nisu isti za muškarca i ženu.

Pa kao što muškarac može obavljati mnoge poslove koje žena ne može, i kao što je muslimanu dozvoljeno da svakodnevno napušta kuću u potrazi za poslom a ženi nije, tako (između ostalog) muškarac može razvesti ženu a žena ne može njemu dati razvod niti sama sebe razvesti.
Također, i prilikom povoda za razvod, žena mora imati jasne dokaze da je muž zapostavlja (ne hrani je, ne oblači je, ne obezbjeđuje joj stan i ogrijev, ne spava sa njom) ili je fizički kažnjava i maltretira, da bi tražila da je neko razvede od tog muža (taj neko je vladar, njegov namjesnik, kadija, emir, imam, da’ija,…).

Sa druge strane, nigdje nećemo naći koji su to prijestupi koje, ako žena počini, može zaslužiti razvod braka. Dakle, muž može razvesti ženu bez posebnih povoda i razloga. To je islamska istina sa kojom se muslimani, nakon što se sa njom opoznaju, pomire (Samo kažu “Čujemo i pokoravamo se”).

Ovaj propis, ma koliko bio škakljiv, “osjetljiv”, ma koliko raspaljivao negodovanje feminista, on je istina i on sigurno ima svoju mudrost i svoje povode, znali ih mi ili ne znali. Vjerovatno je razlog toga sama priroda žene koja je od muškarca više brzopleta, nepromišljena, ishitrena, pa bi za svaku sitnicu tražila razvod ili ga “davala” mužu.

Kad na to dodamo stanje iz tvog pitanja, stanje u kome žena povređuje muževljevu čast i čast njegove porodice, kada ga fizički napada, svakako da muž tada ima puno pravo da je razvede.
Naravno, on može i često bi trebalo da preko toga pređe, da joj oprosti ako je ona to uradila u afektu i ako se za to ubrzo pokaje, jer možda u njihovom zajedničkom životu još ima dobra, međusobne ljubavi, a i da bi djeca rasla u zdravoj sredini. Dakle, itekako joj može i nekada treba oprostiti, ali svakako da ima prava da je razvede.

DRUGO:
Što se tiče drugog pitanja, potvore za blud čestitog vjernika, nema sumnje da je to zabranjeno.
Iako je u hadithu, kao jedan od sedam upropaštavajućih grijeha, spomenuto “potvaranje za blud čestitih vjernica”, svakako da se to odnosi i na muškarce, pa je tako haram potvoriti za blud i čestite vjerniKe.

Napomena:
Postoji izvjesna razlika prilikom li’ana (međusobnog proklinjanja supružnika). Poznat je šeri’atski propis da kada muž optuži ženu za blud, a nema svjedoka osim sebe samog, on se treba četiri puta Allahom zakleti i jednom Allahovo prokletstvo na sebe prizvati ako laže, a onda se može kazne spasiti ako se četiri puta Allahom zakune i jednom Allahovu srdžbu na sebe prizove ako on govori istinu. (sura en-Nur, 6.-8. ajeta)
Međutim, ovo se ne prenosi na slučaj muškarca. Tj. ako bi se desilo da bi žena posumnjala ili na djelu uhvatila (ili u našem vremenu: “uhvatila slike/poruke/dopisivanje”) muža i optužila ga za blud, a ne bi imala svjedoka osim sebe same, ne bi važio prethodno navedeni propis. Dakle, ne bi došlo do međusobnog proklinjanja pred kadijom. Učenjaci spominju da je to iz razloga što muškarac može imati više žena, dakle ta “sporna” žena itekako može biti njegova vjenčana žena (makar on to i ne saopštio prvoj ženi) ili njegova robinja, dok žena može imati odnos samo sa svojim (jednim) mužem, te je tako to dokazivanje u slučaju muškarca teže izvodljivo.

Ali, što se pitanja tiče: Nema sumnje da je potvaranje (klevetanje) ljudi za blud veliki grijeh, bile potvorene vjernice ili vjernici.

TREĆE:
Što se tiče mog savjeta, njega možeš nazreti iz mog spomena da je takvu ženu itekako dozvoljeno razvesti, ali ju je možda dobro i u braku zadržati.
Dakle, sve se vraća na tebe: da li ta žena zaslužuje da joj se preko toga pređe.
Ako je prethodno bila poslušna i moralna žena, ako je sve vrijeme dobra vjernica i predana majka, ako je voliš, ako je to bio samo neki njen trenutak slabosti, svakako da je vrijedno oprosta.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.