PITANJE:
Es-Selamu ‘alejkum.
Da li je dozvoljeno promjeniti prezime, ne da bi ga se odrekao vec stavis recimo Abdullah el-Sandzaki ili Abdullah el-Busni ili Abdullah el-Belgradi i slicno?
Da li je dozvoljeno jer se ne odrices prezimena sto bi rekli plemenskog ali ga ne volim jer je bogumilsko i srbsko itd, sa ić na kraju?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Istina je da su bošnjačka prezimena koja se većinom završavaju na -IĆ uglavnom bila bez tog završetka, ali im se to -IĆ vremenom dodalo, ili kao pritisak Srba iz vlasti, kroz policiju, opštinu, matične službe i sl. ili kao ulizivanje i “doprinos” samih Bošnjaka bratstvu i jedinstvu, tj. potiranju razlika i utiranju svog identiteta.
Ovdje u dijelu Crne Gore gdje živim je u doba komunizma čak i Albancima nametnut završetak prezimena na -IĆ, pa su ga neki nosili u dokumentima po 50 godina, a manjina ga i danas ima. Albanci sa završetkom prezimena na -IĆ, što je nepojmljivo.
Sjećam se da je u mojoj srednjoj školi (na Kosovu) momak koji je prezivao Hajdarpašić i bio na samom kraju dnevnika (u ćirilici je H na samom kraju) početkom nove školske godine “osvanuo” na samom njegovom početku, jer mu je jednostavno obrisano početno slovo H i otada se u školskom dnevniku prezivao Ajdarpašić, a da ga niko nije ni pitao.

Inša’Allah da je promjena prezimena dozvoljena ako čovjeku nikako nije namjera odricanje od svoga porijekla.

Dakle, mnogima su dodali -IĆ, a nekima uklonili H i slično.

Također, neki od naših predaka su promijenili prezime ne bi li se prikrili i izbjegli krvnu osvetu, pa prezime koje neko danas nosi možda i ne ukazuje toliko na njegovo pravo porijeklo. Mijenjanje takvog prezimena je svakako opravdanije i manje griješno.

Osim toga, dozvoljeno je sebi vratiti prezime koje su pradjedovi nosili prije nego što im je sadašnje prezime nametnuto, kao i ukloniti dodato -IĆ i slično.

Svakako, nema sumnje i da je dozvoljeno u daruri (nuždi i realnoj potrebi za tim) promijeniti prezime i u neko nepostojeće ili tuđe, ako je namjera i cilj zavarati trag tagutskim vlastima. Ima braće koja budu maltretirana na granicama samo jer imaju prezime kao i neko ko je počinio neko (po tagutima) “terorističko” djelo ili samo jer poznaje nekoga ko je u zatvoru i sl. U takvom slučaju, ako će čovjek promjenom prezimena (pa i imena) stati tome na put i sebi i svojoj porodici povratiti bezbjednost i mir i izbjeći ili umanjiti dalja maltretiranja i ispitivanja, dozvoljeno mu je to učiniti, jer je u stanju darure.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.