Iblisova obmana

Downloadujte knjigu ”IBLISOVA OBMANA” velikana sunneta, učenjaka haditha, imama Ibnul-Džewzija, Allah mu se smilovao. Naime, ovo je samo prijevod uvoda i četiri poglavlja ovog predivnog djela u kome autor navodi kako se šejtan poigrava sa ljudima, pa u jednom poglavlju opisuje kako je i čime šejtan zaveo i obmanuo ši’ije, u drugom poglavlju kharidžije, u trećem batinijje, pa tako i murdžije, kaderije, sufije, filozofe, pa kršćane, Židove, medžusije, ateiste, obožavaoce kipova,… pa čak i kako je zaveo vladare i namjesnike, zahide (askete), učenjake,… Predivno djelo, sa vrijednim i korisnim detaljnim komentarima u fusnotama.