PITANJE:
Esselamu alejkum.
Da li će ući u Dženet ona koja ne nosi hidžab, ako poštuje, posti, moli se Allahu i klanja. Mlada sam i zainteresovana.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Uslov za džennet nije hidžab, iako je jasno naređen.

Prvenstveni uslov za ulazak u džennet je TEWHID, dakle čisti islam (Allahova jednoća), odricanje od širka i onih koji ga čine (mušrika), makar imali i muslimanska imena.
A tewhid (ispravno tumačenje Allahove vjere) nećeš naučiti u današnjim “zvaničnim” džamijama (Ne)Islamske Zajednice.

Tek nakon što si uvjerena da nema boga mimo Allaha u svemu, pa ni u zakonodavstvu (tj. da su svi lažni zakonodavci, predsjednici, parlamentarci, predsjednici partija – taguti i mušrici), tek tada si se odrekla taguta i mušrika, a onda svakako moraš klanjati, postiti i ostalo. S tim što bez namaza (redovno, pet puta dnevno) nema islama.

Dakle, prihvatiti tewhid i odreći se mušrika i onda klanjati namaz – islam je ostvaren i muslimanka si.
Ako ne postiš ili ne daješ zekat ili ne ideš na hadždž ili nisi islamski pokrivena, to su veliki, ogromni grijesi, ali si griješna muslimanka.
Ako umreš kao takva, Allah ti može oprostiti, a može te kažnjavati određeno vrijeme ali ti je konačno odredište džennet, nakon “plaćanja” za počinjene grijehe.

Međutim, ako je osoba iskrena, ako iskreno prihvati tewhid, odrekne se mušrika i klanja namaz, šta će je spriječiti da se islamski propisno pokrije? Još ako se uda za muslimana koji joj to neće osporavati već je na to podsticati i u tome je podržavati.
Kome i zašto pokazivati svoju ljepotu koju je Allah naredio pokriti i zašto time izazvati srdžbu Onoga koga skrušeno moliš na sedždi?

Odgovorio: Ebu Ahmed.