PITANJE:

Esselamu alejkum.

Da li je zeni dozvoljeno da gleda u drugog coveka, kao naprimer u ove predavace sa neta ili na TVu i sl?

ODGOVOR:

We ‘alejkumus-Selam.

Ja sam već nekoliko puta objašnjavao da je gledanje video-predavanja i lica predavača dok objašnjava mnogo privlačnije i zanimljivije i više zadržava pažnju slušalaca/gledalaca negoli samo slušanje zvuka (glasa). To je neosporna činjenica.

Ipak, nemojmo zaboraviti da je Allah objavio:

“I reci vjernicama neka obore poglede svoje…” (sura en-Nur, 31. ajet).

Dakle, osnova je da žena ne bi trebala gledati u lice muškaraca koji joj nisu mahremi.

Međutim, ako postoji neka posebna korist, da se nešto čuje i nauči, da se možda nešto bolje shvati jer se možda može bolje shvatiti objašnjavanje ako se, osim zvuka, gleda i u live predavača, tada bi to bilo dozvoljeno, posebno ako predavač nije posebno lijep i ako gledanje u njega ne privlači ženu.

A kakve su to situacije? 

Nekada neki predavač koristi dosta gestikulacije i mimike (pokreta ruku i izraza lica), posebno kad zna da ga ljudi gledaju a ne samo slušaju i samim tim na nešto samo pokaže a da to glasom ne objasni. 

Od toga je da, npr. u toku govora kaže: “Ovoliko!” i pokaže sa dva prsta. Ili da kaže: “Pogledao ga je ovako!” i onda napravi određen izraz lica.

Onaj ko samo sluša zvuk ne može da nasluti koliko je to “ovoliko” i kako je to “ovako”. 

Primjer toga imamo u hadithu Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem, kada je rekao da će čovjek koji vodi brigu o jetimu i on (sallallahu ‘alejhi we sellem) biti na akhiretu “kao ova dva”, pa je tu bliskost pokazao sa svoja dva prsta.

Također, nekada se desi da predavač priča prebrzo, nedovoljno razumljivo ili je snimak nedovoljno jasan, pa se gledanjem u samog predavača dodatno shvati šta je rekao, makar “čitanjem sa usana” ili uz pomoć pokreta koji je učinio, a što bi ostalo nedovoljno jasno da se slušao samo zvuk (glas predavača).

Nekada se gledanjem video-predavanja vidi scena mesdžida u kom se držalo predavanje/khutba ili se na snimku vidi džemat, tj. brojnost posjetilaca ili na snimku iftara ili ‘akike broj okupljenih i atmosfera, a što nije čudno da zanima ženu muslimanku.

Sa druge strane, bojim se da je malo licemjerno da neka sestra dugo gleda lice voditelja informativne emisije, a možda i nekog glumca, prodavca i radnika za kasom u obližnjem marketu, a da svu opreznost ispoljava kada je u pitanju islamsko predavanje.

Ali, sve i ako je tako, trebala bi se okoristiti od predavanja, pa makar telefon/tablet okrenula “potrbuške” i slušala zvuk dersa.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.