Dovoljnost u vjerovanju

Downloadujte knjigu ”DOVOLJNOST U VJEROVANJU” autora imama Ibn Kudame el-Makdisija, Allah mu se smilovao. Knjiga je prevedena sa engleskog i engleski prijevod je nosio taj naslov (”Sufficiency in creed”), iako je ipak ispravniji prijevod arapskog originala ”Iskra vjerovanja” (Lum’atul-I’tiqad, لمعة الاعتقاد). Predivna risala (poslanica), koja po sadržini i sažetosti (a i pored toga preciznosti) sliči Tahawijevoj risali u akidi, Ibn Tejmijjinoj ”Wasitijskoj akidi”, te risalama učenjaka da’we Nedžda.