Dokaz da je isbal haram

Downloadujte knjigu ”DOKAZI DA JE ISBAL HARAM”. Knjiga govori o zabranjenosti isbala (nošenja odjeće ispod članaka) i dokazuje da nije istina da je to zabranjena praksa samo ako se to čini iz oholosti (pa, ako nije iz oholosti, da je to tada navodno dozvoljeno). Saznajte više o prijetnjama za ovo djelo, koje mnogi uzimaju olahko, prijetnjama iz mnogobrojnih jasnih i vjerodostojnih haditha, a koje su jasan dokaz da je to veliki grijeh.