PITANJE:
Es-Selamu ‘alejkum.
Onaj ko zeli klati kurban ne smije skracivati nokte i dlake, kosu… ali dokle zabrana traje? Da li moze poslije aksama uoci Bajrama ili sutradan poslije sabaha ili poslije Bajram-namaza ili kad ?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Pošto je zabrana (ili pokuđenost) kraćenja kose i noktiju vezana za klanje kurbana, ona prestaje njegovim klanjem. Dakle, onaj ko nema namjeru zaklati kurban može kratiti kosu i nokte u prvih deset dana dhul-hidždžeta, a onaj koji ga ima namjeru zaklati to ne treba činiti.
A ta zabrana ili pokuđenost ne traje do nastupa prvog dana Bajrama (akšam kojim počinje bajramska noć) niti do sabaha niti do nakon Bajram-namaza već traje sve do klanja kurbana.

Imam Muslim u svom “Sahihu” bilježi od Ummu Seleme, radijallahu ‘anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao:
“Kada nastupi deset (dana dhul-hidždžeta) i neko od vas želi da zakolje kurban, neka ne uzima od svoje kose niti od svojih noktiju ništa sve dok ne zakolje (kurban)”.

U drugom riwajetu stoji da je rekao:
“Ko ima kurban koji želi zaklati, kada se pojavi mlađak dhul-hidždžeta neka ne uzima ništa od svoje kose niti noktiju sve dok ne zakolje (kurban)”. Bilježe ga imami Muslim, en-Nesai, et-Tirmizi, Ibn Madže i ostali.

Također, imam Muslim bilježi i hadith u kome stoji:
“Ko ima kurban koji želi zaklati, kada se pojavi mlađak dhul-hidždžeta neka nikako ne uzima ništa od svoje kose niti noktiju sve dok ne zakolje (kurban)”.

Odgovorio: Ebu Ahmed.