PITANJE:
Interesuje me kvari li abdest rukovanje sa kafirima, budući da su, sami po sebi, nečisti? Inače se trudim da, аko sam pod abdestom a moram se rukovati s njima, barem operem ruke pre nego što se uspostavi namaz.

ODGOVOR:
Što se tiče prljavštine kafira, ona je više simbolična, zbog njihovog vjerovanja.
Dakle, rukovanje sa kafirom ne spada u stvari koje kvare abdest. Niko od učenjaka to nije svrstao u poništivače abdesta.
Istina, pranje ruku koje si spomenuo nakon takvog rukovanja može biti potrebno i poželjno zbog same pretpostavke da su kafiru šake nečiste jer se ne pere nakon nužde, jer pije alkohol i jede svinjetinu i sl., ali to nema veze sa njegovim kufrom. Tako bi bilo poželjno oprati ruke i nakon rukovanja sa muwehhidom koji je upravo izašao iz toaleta ili štale, ili koji usljed duboke starosti možda ne kontroliše mokraću.
A samo rukovanje sa kafirom, osim što ne kvari abdest, nije ni zabranjeno, dok je rukovanje sa ženom kojoj čovjek nije mahrem (najbliži rod) haram, ali ni ono ne kvari abdest.
Pa ako ni to haram-rukovanje (sa ženom “strankinjom”) ne kvari abdest, svakako da ga ne kvari ni rukovanje koje nije haram (sa kafirom).
Abdest je stvar čistoće i fiziološke prirode i kvare ga takve stvari, kao što je:
1) sve sto izađe na dva prirodna otvora,
2) (samo po mišljenju nekih učenjaka) izlazak iz tijela krvi, gnoja i povraćanje,
3) san, ludilo ili pijanstvo.
Prva i druga stvar su stvar koje se tiču te fiziološke prirode, tj. izlaska nečega iz tijela čovjeka, a treća stvar (san, ludilo, pijanstvo) nisu stvari koje su problem za abdest same po sebi, već nakon njih čovjek nema abdest jer u tim stanjima nije mogao da kontroliše stvari pod “jedan” i “dva” i ne sjeća se da li je iz njega izašlo nešto što kvari abdest (pa se trojka opet vraća na “keca” i “dvojku” i tu je zbog njih).
Također, abdest ne kvari ni dodir još jasnije prljavih stvari nego što je to ruka kafira – dodir izmeta, mokraće i sl. Dakle, sve i ako bi čovjek dodirnuo mokraću ili izmet (bez dodira stidnog mjesta jer se učenjaci razilaze da li dodir stidnog mjesta kvari abdest), ako bi dodirnuo mokraću ili izmet ili očistio neku površinu od njih i ako bi se nakon toga potrudio da dobro opere ruke, ne bi trebao uzimati abdest ako ga je prije toga imao (jer dodir prljavštine bilo koje vrste ne kvari abdest).
Na kraju, abdest ne kvari ni činjenje grijeha: ako bi čovjek koji ima abdest slagao ili ukrao, iako to jeste jasni haram, on nakon toga ne bi trebao iznova uzeti abdest.

Odgovorio: Ebu Ahmed.