PITANJE:
Esselamu alejkum. Da li jedenje svinjskog mesa kvari abdest?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.
Ne, ne kvari.

Svinjsko meso jeste nečisto, jeste zabranjeno, ali njegovo jedenje ne kvari abdest.

Niko od učenjaka nije spomenuo, niti postoji ikakav dokaz (ajet ni hadith, pa ni slab ni izmišljen rivajet, predaja) da jedenje svinjskog mesa kvari abdest.

Islamski učenjaci su u knjigama fikha spomenuli su stvari i pojave koje kvare abdest, a to su:
1) sve što izađe na dva prirodna otvora,
2) nečistoća (mokraća ili izmet) koja izađe na neki drugi otvor i način iz tijela (poput katetera i sl.),
3) duboki san i gubljenje svijesti,
4) doticanje polnog organa bez pregrade,
5) doticanje tijela žene,
6) jedenje devinog mesa,
7) kupanje mejta (umrle osobe),
8) napuštanje islama.

Oko nekih spomenutih stvari postoji razilaženje, da li kvare abdest ili ne, ali je moja poenta u tome da neki učenjaci smatraju da jedenje DEVINOG mesa kvari abdest.
Znači, iako je devino meso dozvoljeno jesti, neki učenjaci su stava da njegovo jedenje kvari abdest, i to na osnovu sahih haditha koji je zabilježio Muslim u svom “Sahihu”, dok druga skupina učenjaka smatra da je taj hadith derogiran (dokinut).

Dakle, jedenje bilo koje vrste zabranjenog mesa ne kvari abdest, a osim svinjskog mesa tu možemo spomenuti meso svih vrsta zabranjenih životinja. Štagod od toga čovjek pojeo (meso svinje, strvine, medvjeda, psa, mačke,…), koliko god da to jeste haram, ne kvari abdest.

Odgovorio: Ebu Ahmed.