PITANJE:
Eselamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh brate.
Pitanje:
Da li je grijeh biti u Djačkom parlamentu u kojem se ne donosi zakon, vec se govori o temama npr. Ekskurzijama, Vršnjačkom nasilju, prijedlozima o humanitarnim akcijama itd.?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

PRVO: Da je “đački parlament“ zaista parlament u onom značenju koja ta riječ podrazumijeva (dakle: zakonodavno tijelo), članstvo i učešće u njemu ne samo da bi bilo grijeh, već bi bilo i nevjerstvo, jer je djelo članstva i učešća u tijelu, vijeću, organu koji donosi zakone mimo Allahovog zakona – djelo koje poništava islam.

DRUGO: Pošto je nadležnost i polje djelovanja “đačkog parlamenta“ samo govor o temama kakve si spomenuo, a ja ću dodati i: odlučivanje o odabiru izbornih predmeta, ocjena rada školske kantine, pokretanje inicijative za obnovu fiskulturne sale i sl., nema dokaza ni da je članstvo i učestvovanje u njemu grijeh.

TREĆE: Ako bi neko i dalje ustrajavao na tome da bi članstvo u tome moralo biti grijeh ili čak i kufr, argumentirajući to samim imenom tijela (parlament), napominjem da se propisi šeri’ata vezuju za (i zavise od) suštine, a ne imena.

Pa ako je suština pića kog zovemo pivom ta da ono opija (a jeste tako), propis pijenja tog pića jeste: haram (zabranjenost), pa makar ga svi preimenovali u “sok od ječma“.
S druge strane, ako “bezalkoholno pivo“ zaista ne bi imalo ni minimalan procenat alkohola i ako ne bi opijalo čak ni u velikim količinama, njegov opis i suština bi nametali da propis njegovog pijenja ne bude zabranjen, iako se zove “pivo“.
Dakle:

  • Opija? Haram je, makar ga nazvali sokom.
  • Ne opija? Nije haram, makar ga zvali pivom.

Neko me je odavno pitao o propisu nekakvih “privremenih tetovaža“.
Kada sam se raspitao o suštini toga i saznao da njihov trag nije trajan (privremene su, obrišu se, nestanu za nekoliko dana), a uz to i njihovo nanošenje ne boli, rekao sam da ne vidim povod za njihovu zabranjenost, pa makar ih neko zvao “tetovažama“.
Naravno, te “privremene tetovaže“ mogu biti zabranjene ako ne propuštaju vodu a nanose se na djelove tijela koji se peru prilikom abdesta (i tako onemogućuju da voda abdesta dođe u kontakt sa kožom i time čine abdest neispravnim), ali ovdje govorim sa aspekta toga da su to “tetovaže“, a ustvari se samo tako zovu, a suština im je da su to prije najobičnije “naljepnice“.
Dakle:

  • Nanošenje boli i ostavlja trajni trag? Haram je, makar to zvali crtanjem.
  • Nanošenje ne boli i ne ostavlja trajni trag? Nije haram, pa makar to zvali tetovažom.

Tako je i sa “đačkim parlamentom“.
Moguće je da članstvo u učešće u njemu bude i kufr ako bi se na sastancima tog tijela, recimo, ustajalo pri intoniranju himne ili činilo neko slično djelo kufra.
Također, članstvo u njemu bi moglo biti haram ako bi se tu učenik (dječak, momak) miješao i prtljao sa djevojkama više nego na redovnim časovima, ili ako se tu pušta muzika ili se pjeva ili slično, ili ako bi se od njega očekivalo da crta likove ili bilo šta slično od zabranjenih stvari.
Međutim, pričam o tome da učešće tamo nije ni haram ni kufr samim tim što je to neko nazvao “parlamentom“.
Dakle:

  • Izglašavaju se zakoni mimo Allahovog zakona? Haram i kufr je biti član toga, makar ga zvali šurom.
  • Ne izglašavaju se zakoni mimo Allahovog zakona? Nije haram ni kufr, makar ga zvali parlamentom.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.