PITANJE:
Essalamu alejkum brate,
jedan lik je meni reko da su ljudi mubtedije (novotari) ako se vracaju na ibn tejjmije i uleme nedzda, jer pravi vjernik se samo vraca na selefe i njih uzima kao argument. Kako njemu da odgovorim?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullah.
Te riječi su bukvalizam i sljepilo same po sebi.
Niti je novotar onaj ko se vraća na riječi Ibn Tejmijje, niti su riječi selefa dokaz (same po sebi).

Novotar je svako ko slijepo uzme i slijedi nečije riječi bez utemeljenja i vraćanja na Kur’an i sunnet, pa makar to bile i riječi selefa.
A istina je da su riječi selefa uglavnom najbliže sunnetu Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem.

Ali od svih ljudi, samo se od riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, sve uzima i ništa ne odbija, i one su vaga za riječi ljudi.
Pa čije god riječi se temelje na dokazu iz Kur’ana i sunneta, njih je obavezno slijediti i po njima raditi, ko god ih rekao.

Tako nije novotar onaj ko uzme govor ne samo Ibn Tejmijje i uleme Nedžda, već govor el-Hazimija, el-Gunejmana, pa čak riječi i Bin Baza zbog dokaza (ajeta i haditha) na koji se oslanjaju.

A poznato mi je da su se neki ljudi počeli grupisati na “uvažavanju selefa”, ali sa čudnim rezultatima tog grupisanja – pogrešnim shvatanjem, tekfirom svih učenjaka onih koji su rekli nešto drugo i nazivanjem zabludjelih sve koji danas odbijaju da slijede SAMO selefe u svakoj mes’eli.
Štaviše, ako su se selefi u nečemu razišli, a ovi ne znaju za to razilaženje, oni će te nazvali zabludjelim ako dovedeš u pitanje stav selefa kog oni zastupaju, i ne znajući da postoji drugi stav ništa manje učenog i poštovanog selefa.

I bolje i ispravnije je povoditi se za riječima nekog savremenog učenjaka ako su jasno utemeljene na ajetu i hadithu nego slijediti govor nekog selefa koji nema nikakvog utemeljenja iz Objave već su ostatak nekog isra’ilijjata ili lično mišljenje (npr. da je Zemlja na leđima kita i plovi ogromnim morem ili kolike su konkretno bile dimenzije Nuhove lađe).

Zaključiću: Riječi ashaba, same po sebi, po nekim učenjacima jesu dokaz u vjeri, a po nekima i nisu. Riječi ashaba.
I ponoviću (ma koliko nekog boljelo) : Riječi selefa (posebno onih mimo i nakon ashaba) same po sebi NISU dokaz u vjeri, sve dok nisu potkrijepljene dokazom iz Kur’ana i sunneta.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.