PITANJE:
Es-Selamu ‘alejkum.
Da li je praktikovanje mukabele novotarija?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Učenje mukabele kakvo imamo danas u džamijama Bosne, Sandžaka i šire nije utvrđeno sunnetom, praksom ashaba i selefa ovog ummeta pa se može reći da je novotarija.

1) Taj postupak i ne bi bio toliko problematičan kada bi se organizovao i desio po potrebi, ponekad, ako u džematu i naselju postoji potreba da se oživi učenje Kur’ana, da džematlije čuju iskusne i vješte učače, da prate njihovo učenje i tako ispravljaju svoje učenje.
Sve spomenuto bi važilo ako bi se to povremeno i po potrebi učinilo kao korisna džematska aktivnost, u ramazanu ili van njega.

2) Međutim, problem nastaje kada se ta aktivnost ograniči i odredi samo za ramazan, kada se trudi proučiti čitav Kur’an (ni manje od toga niti nešto nakon proučene khatme), kada se to utemelji kao ‘ibadet koji se organizuje o određenoj(im) džamiji(ama) svake godine u ramazanu, tako da to preraste u propis pa se vjeruje da je to vjerom utemeljeno i propisano, da je to ‘ibadet koji je preciziran (kada, koliko i kako proučiti), te da se to ne smije prekinuti, prestati činiti niti takva praksa osporiti.

A nažalost, u džamijama Bosne i Sandžaka je upravo to slučaj (to utemeljivanje mukabele kao sa je to potvrđen sunnet).

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.