Es-Selamu ‘alejkum.
Da li je medicinar koji daje vakcine kafir jer njegov je posao sprovođenje tagutskog hukma? Dakle, ovo kad bi rekli da je vakcinacija haram jer je navodno štetna.
Pa ako je haram, onda osoba sprovodi tagutski propis, kao sto policajac sprovodi. Iako osoba koja je medicinski djelatnik može davati vakcine da bi uzela platu, ne sa nijetom da sprovodi tagutski propis.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Ne, takva osoba nikako ne izlazi iz islama, a evo zašto:

PRVO:
Dobro je da si dodao napomenu “kad bismo rekli da je vakcinacija haram jer je navodno štetna”.
Dakle, prvo bi se morao ispuniti taj uslov: da je nešto (vakcinacija ili nešto drugo) zaista dokazano štetno i na osnovu toga izdata fetwa da je to jasno zabranjeno (haram).

Ako bi neko na ovo rekao da je “potvrđeno” da vakcinacija uzrokuje određene bolesti, neka se taj isti zapita da li na osnovu toga onda on sam po tome postupa; ako to zaista smatra haramom, da li svakog muslimana koji se vakcinisao ili vakciniše svoje dijete smatra fasikom i da li svakoga ko tu vakcinaciju smatra dozvoljenom smatra kafirom (jer je, po tome, ohalalio haram)? Bojim se da to ne čini pa je zato bolje da se preispita i porazmisli.

DRUGO:
Tek ako je nedvosmisleno utvrđeno i potvrđeno da je ta vakcinacija štetna i islamski zabranjena, a ako medicinski radnik (doktor, bolničar) ipak sprovodi propis tj. odredbu poslodavca (u ovom slučaju ministarstva zdravlja) on time nužno NE čini djelo nevjerstva.

Samo djelo sprovođenja (primjene) propisa kog je izdala neislamska vlast ne predstavlja kufr samo po sebi. Vozač sprovodi propis vožnje desnom stranom puta, vezivanja sigurnosnog pojasa, stajanja na crvenom svjetlu semafora, pa time ne čini kufr.

Ako bi neko rekao da u spomenutim djelima nema ničeg zabranjenog, navešću primjer posjedovanja i nošenja ličnih dokumenata. Svakako da je to u osnovi zabranjeno jer na sebi imaju simbole demokratije, kršćanstva, okultizma,… Međutim, njihovo posjedovanje i nošenje ne predstavlja kufr.

Učenik i student sprovode propis nevjerničke vlasti i time što pohađaju nastavu u razredima u kojim su pomiješane osobe suprotnih polova a što je u islamu zabranjeno.

Stanovnik neislamske države sprovodi propis te vlasti i plaćanjem poreza na imovinu (zemljište, kuću, stan,…) ali.i osiguranja (automobila i sl.) a što je islamski zabranjeno.

Vozači voze automobile na čijim tablicama postoje simboli ili grb neislamske države, mesar i frizer na zidu ili fioci imaju odobrenje (licencu) za rad na kojoj je grb i pečat tagutske vlasti,…

Ne kažem da je sve prethodno spomenuto dozvoljeno činiti!
Ne, u nečemu od spomenutog je musliman opravdan usljed stanja darure (nužde, prinude) i potlačenosti, u nekim stvarima nije opravdan i itekako jeste griješan, ali je poenta da ništa od spomenutog nije djelo kufra!

Za razliku od svih spomenutih djela (kao i za razliku od vakcinacije o kojoj pitaš, tek ako bi uistinu bila haram), policajac:

  • sprovodi državnu politiku,
  • pomaže državu u borbi protiv islama,
  • poluga je vlasti u gušenju pobune,
  • nosi oružje upravo u cilju odbrane tagutske vlasti,…

ZAKLJUČAK:
Dakle, sebeb kufra policajca nije samo u tome da on “sprovodi propis taguta” pa da onda isti propis (kufra) spuštamo na svakoga ko također “sprovodi propis taguta”.
Ne, već policajac taj propis još i nameće ljudima, kažnjava njegovo neprimjenjivanje (ljude hapsi, odvodi ih u zatvor, na sudska saslušanja, čuva ih u zatvoru), on je “pendrek” vlasti.

Poređenje opisa posla sudije, policajca, vojnika (s jedne strane) sa poslovima doktora, poštara, šofera, učitelja, portira, lovočuvara, vatrogasca (sa druge strane) je veliko neznanje i nepravda.

Ogovorio: Ebu Ahmed.